Undervisning og uddannelse for unge på kanten 10 ECTS

– Læring og deltagerforudsætninger

Hvordan underviser du unge og voksne på kanten? Hvordan kan du gennem undervisning og uddannelse understøtte udsatte mennesker i at tage ansvar for deres fremtid? Hvordan arbejder du med deltagernes modstand over for læring? Hvordan kan deres ressourcer omsættes i overgangen mellem mod- og medborgerskab?

Københavns Professionshøjskole og TAMU udbyder et modul på 10 ECTS, hvor vi med udgangspunkt i et eksistentielt menneskesyn griber fat om de læringsudfordringer, som knytter sig til at undervise deltagere med særlige udfordringer.

Modulet er for dig, der arbejder med eller interesserer dig for uddannelse, udsatte unge og voksne. Måske er du faglærer, værkmester, vejleder eller mentor. Vi stiller skarpt på, hvordan du tilrettelægger læreprocesser og udnytter nyeste læringsteorier til at understøtte den sociale dannelse for unge og voksne på kanten af samfundet.

Modulets hovedtemaer

  • Læring og modstand
  • Unges risikoadfærd i uddannelse og arbejde
  • Læring gennem handling og konsekvens
  • Fra modboger til medborger
  • Social selvdannelse som pædagogisk ideal

Eksamen
Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, der gennemføreres på baggrund af kursistens refleksionsnotat.

Datoer
Modulet afholdes på TAMU Vitskøl fra d. 13/8 til d. 15/8.
Eksamen afholdes på Københavns Professionshøjskole.

Pris
10.800 kr.
Forplejningen og overnatning kan tilkøbes. Forplejningen for alle dage koster 1.775 kr. og ophold koster 750 kr.

Sted
TAMU Vitskøl
Viborgvej 475, 9681 Ranum.

Tilmelding
Klik her for tilmelding

Hvis du har nogle spørgsmål angående tilmelding så kontakt venligst studieadministrativ Koordinator hos Københavns Professionshøjskole Winnie Høy-Pedersen 5163 2847 eller [email protected].

Hvis du har nogle spørgsmål om modulets indhold så kontakt venligst direktør Peter Staun Kastholm på telefon 3525 0340 eller mail [email protected].

Modulet lever op til gældende læringsmål i studieordningen for Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning revideret i oktober 2012.