Konsekvenspædagogik

Konsekvenspædagogik er en praksisbaseret pædagogik med rødder i eksistensfilosofien. Udgangspunktet er at opbygge sociale handlingskompetencer hos eleven gennem faglige fællesskaber, så han eller hun bliver bedre rustet til at overskue og tage ansvar for konsekvenserne af sine handlinger. Konsekvenspædagogikken er oprindelig udviklet i TAMU, men anvendes i dag i både vejledningsinstanser, fængsler, gymnasier, erhvervsuddannelser og grundskoler i hele norden. 

Læs mere om konsekvenspædagogik i introduktion til konsekvenspædagogik.

Intro Konsekvenspaedagogik

Konsekvenspædagogikken blev oprindeligt udviklet af den pædagogiske praktiker Jens Bay (1940-2013). Bays arbejde hviler på næsten 40 års erfaring som leder af TAMU. Pædagogikken har efterfølgende bredt sig til vidt forskellige institutioner i norden henholdsvis arbejdsmarkedsuddannelser i Danmark, vejledningsindsatser i Sverige og videregående uddannelse i Norge.

Besøg også vores konsekvenspædagogiske Forum