Konsekvenspædagogik

Konsekvenspædagogik er en praksisbaseret pædagogik med rødder i eksistensfilosofien. Udgangspunktet er at opbygge sociale handlingskompetencer hos eleven gennem faglige fællesskaber, så han eller hun bliver bedre rustet til at overskue og tage ansvar for konsekvenserne af sine handlinger. Konsekvenspædagogikken er oprindelig udviklet i TAMU, men anvendes i dag i både vejledningsinstanser, fængsler, gymnasier, erhvervsuddannelser og grundskoler i hele Norden.

Læs mere om konsekvenspædagogik i introduktion til konsekvenspædagogik.

Konsekvenspædagogikken blev oprindeligt udviklet af den pædagogiske praktiker Jens Bay (1940-2013). Bays arbejde hviler på næsten 40 års erfaring som leder af TAMU. Pædagogikken har efterfølgende bredt sig til vidt forskellige institutioner i Norden, henholdsvis arbejdsmarkedsuddannelser i Danmark, vejledningsinstanser i Sverige og videregående uddannelse i Norge.

Besøg Konsekvenspædagogisk forum

Konsekvenspædagogisk vejledning
Konsekvenspædagogisk vejledning handler om at understøtte elever i at overskue og tage ansvar for konsekvenserne af deres handlinger. Målet er at opbygge sociale handlingskompetencer, der gør eleverne i stand til at håndtere deres frie valg inden for rammerne af et fællesskab.

TAMU har i tæt samarbejde med Haugaland VGS, Bergeland VGS og Krami Malmö videreudviklet den konsekvenspædagogiske vejledning, som er blevet støttet af Erasmus+. 

Sammen har vi udviklet en film, to podcasts, bogen om konsekvenspædagogisk vejledning og pamfletten om konsekvenspædagogisk ledelse.

For mere viden om projektet læs denne artikel fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Se filmen om hvordan man i praksis anvender konsekvenspædagogisk vejledning.

Hør om Elis vej fra kanten af samfundet til arbejdsmarkedet.

Hør om Malous vej fra misbrug og til arbejdsmarkedet.

Læs bogen om konsekvenspædagogisk vejledning, der relaterer velkendte vejledningsformer som individuel, kollektiv, faglig og spontan vejledning til konsekvenspædagogikken.  

Klik her for formidlingsmodeller for konsekvenspædagogisk vejledning.

Læs bogen om konsekvenspædagogisk ledelse, som viser, hvordan man understøtter et konsekvenspædagogisk vejledningsmiljø.

Consequential guidance

Consequential guidance is based on a practice-based pedagogy with its roots in existentialism. The main goal is to support the participant by building up social competencies so he or she can take responsibility for the consequences of his or her actions.

These products are the result of a close, strategic collaboration between Bergeland VGS, Haugaland VGS, TAMU og Krami Malmö supported by Erasmus+. 

Click here for more information about the project or read this article in Euroguidance

Watch the movie to learn about consequential guidance in practice.

Listen to this podcast about Eli and his way back to society.

Listen to this podcast about Malous way from drugs to the labour market.

Read our book about how to practice consequential guidance.

Click here for models for consequential guidance.

Read our book about how to practice consequential management.

Click here for models on consequential management.

 

Bøger
Konsekvenspædagogik er en praksisbaseret pædagogik med rødder i eksistensfilosofien, som er udviklet gennem 40 år og beskrevet i følgende tre bøger.

Alle bøgerne kan købes ved henvendelse til mail: [email protected]
Skriv faktureringsoplysninger og antallet af ønskede bøger. Så sender vi både bøger og faktura.

Konsekvenspædagogisk vejledning
I 'Konsekvenspædagogisk vejledning' giver forfatterne Rasmus Kjær og Kristian Gert Sørensen et bud på, hvordan konsekvenspædagogik kan kvalificere almindeligt kendte vejledningssituationer, hvad enten vejledningen er individuel, kollektiv, faglig eller spontan. Bogen er blevet til som et strategisk samarbejde mellem Bergeland VGS, Haugaland VGS, Krami Malmö og TAMU, som er fire helt forskellige uddannelses- og vejledningsinstitutioner fra Sverige, Norge og Danmark. Med det brede blik på vejledning i praksis vil bogen være relevant at læse for både undervisere, vejledere og mentorer, der ønsker at vejlede andre til at begå sig socialt.

Bogen koster 165 kr. plus moms og porto.

Konsekvenspædagogik
I 'Konsekvenspædagogik' giver ophavsmanden til konsekvenspædagogikken Jens Bay en indgående beskrivelse af pædagogikkens grundlag, holdning og metode. Gennem sin argumentation for konsekvenspædagogikken fastholder Bay i teori og praksis, at selv børn og unge med de dårligste personlige og sociale udgangspositioner ad pædagogisk vej kan opnå en social handlingskompetence, som kan være med til at forbedre individets grundlag for at kunne klare sig i det moderne samfund.
Bogen koster 300 kr. plus moms og porto.