Konsekvenspædagogisk vejledning

Konsekvenspædagogik er en praksisbaseret pædagogik med rødder i eksistensfilosofien. Udgangspunktet er at opbygge sociale handlingskompetencer hos eleven gennem faglige fællesskaber, så han eller hun bliver bedre rustet til at overskue og tage ansvar for konsekvenserne af sine handlinger. Konsekvenspædagogikken er oprindelig udviklet i TAMU, men anvendes i dag i vejledningsinstanser og fængsler samt på gymnasier, erhvervsuddannelser og grundskoler i hele Norden. 

Læs mere om konsekvenspædagogik i introduktion til konsekvenspædagogik.