Organisation

TAMU er en selvejende institution under lov om arbejdsmarkedsuddannelser og en tilhørende bekendtgørelse

EAN-nummer 5798000555358 og CVR-nummer 19683281.

Direktøren varetager den strategiske ledelse af TAMU sammen med driftschef og udviklingschef. Læs mere om ledelsesgrundlaget her.