Organisation

TAMU er en selvejende institution under lov om arbejdsmarkedsuddannelser og en tilhørende bekendtgørelse

EAN-nummer 5798000555358 og CVR-nummer 19683281.

Direktøren varetager den strategiske ledelse af TAMU sammen med driftschef og udviklingschef. Læs mere om ledelsesgrundlaget her.Tamus Organistationsdiagram

Bestyrelsen godkendte den 26. november 2009 vedtægterne for den selvejende institution Træningsskolen.

 

Her kan du se TAMU's seneste årsrapport samt revisionsprotokollatet.

Tidligere årsrapporter

Årsrapporten fra 2017

Årsrapporten fra 2016

Årsrapporten fra 2015

Årsrapporten fra 2014

Årsrapporten fra 2013

Årsrapporten fra 2012