Bestyrelse

TAMU's bestyrelse udpeges, efter vedtægterne, for en fire årig periode. Nyudpegning finder sted efter der har været afholdt kommunalvalg. Den nuværende bestyrelses funktionsperiode er fra 1, maj 2018 til 30. april 2022.

Formand Per C. Jespersen (3F)
Næstformand Marianne Kragh (Horesta)
Nanna Højlund (FH)
Tonny Ottosen (Dansk Industri)
Kristian Bendixen (KL)
Camilla Hutters (Ekspert)
Jørgen Torsbjerg Møller (Ekspert)
Rune Elkjær (Medarbejderrepræsentant)

Bestyrelsen består af følgende:

nye bestyrelse tiltræder efter sommerferien.
Bestyrelsens konstituerende møde afholdes i slutningen af august.

Bestyrelsen godkendte den 26. november 2009 vedtægterne for den selvejende institution Træningsskolen.

Bestyrelsen kan kontaktes på bestyrelsen@tamu.dk

Bestyrelsen

Telefon: 35 25 03 40

Kontaktformular
(tamu.bestyrelsen@tamu.dk)