Bestyrelse

TAMU's bestyrelse udpeges efter vedtægterne for en fire-årig periode. Nyudpegning finder sted, efter at der har været afholdt kommunalvalg. Den nuværende bestyrelses funktionsperiode er fra 1. maj 2022 til 30. april 2026.

Formand Per C. Jespersen (3F)
Næstformand Marianne Kragh (Dansk Erhverv)
Nanna Højlund (FH)
Vacant (Dansk Industri)
Kristina Bendixen (KL)
Camilla Hutters (Ekspert)
Rune Elkjær (Medarbejderrepræsentant)

Bestyrelsen godkendte den 1. april 2020 vedtægter for den selvejende institution Træningsskolen.

Bestyrelsen kan kontaktes på [email protected].

Resultatlønskontrakt for direktør Peter Staun Kastholm

Udmøntning af resultatløn for 2022:
Basisramme: 95 %
Ekstraramme: 84 %