Bestyrelse

TAMU's bestyrelse udpeges, efter vedtægterne, for en fire årig periode. Nyudpegning finder sted efter der har været afholdt kommunalvalg. Den nuværende bestyrelses funktionsperiode er fra 1. maj 2018 til 30. april 2022.

Formand Per C. Jespersen (FH)
Næstformand Marianne Kragh (Dansk Erhverv)
Nanna Højlund (FH)
Tonny Ottosen (Dansk Industri)
Kristian Bendixen (KL)
Camilla Hutters (Ekspert)
Jørgen Torsbjerg Møller (Ekspert)
Rune Elkjær (Medarbejderrepræsentant)

Bestyrelsen godkendte den 26. november 2009 vedtægterne for den selvejende institution Træningsskolen.

Bestyrelsen kan kontaktes på [email protected]

Resultatlønskontrakt for Direktør Peter Staun Kastholm - 2019

Udmøntning af resultatløn for 2019:
Basisramme: 85%
Ekstraramme: 79 %

Bestyrelsen

Telefon: 35 25 03 40

Kontaktformular
([email protected])