Bestyrelse

TAMU's nye bestyrelse tiltræder efter sommerferien.
Bestyrelsens konstituerende møde afholdes i slutningen af august.

Bestyrelsen godkendte den 26. november 2009 vedtægterne for den selvejende institution Træningsskolen.

Bestyrelsen

Telefon: 35 25 03 40

Kontaktformular
(tamu.bestyrelsen@tamu.dk)