Efteruddannelse

Efteruddannelse til vejledere, undervisere og mentorer

TAMU tilbyder efteruddannelse på akademiniveau til vejledere, undervisere og mentorer, der ønsker at arbejde med konsekvenspædagogik i hverdagen. Kurserne gennemføres løbende efter behov i samarbejde med Københavns Professionshøjskole.

Konsekvenspædagogik er en praksisbaseret pædagogik med rødder i eksistensfilosofien. Udgangspunktet er at opbygge sociale handlingskompetencer hos deltageren, så han eller hun bliver bedre rustet til at overskue og tage ansvar for konsekvenserne af sine handlinger. Konsekvenspædagogikken er oprindelig udviklet i TAMU, men anvendes i dag i både vejledningsinstanser, fængsler samt på gymnasier, erhvervsuddannelser og grundskoler i hele Norden.

TAMU gennemfører endvidere en 5 dages mentoruddannelse på AMU-niveau i samarbejde med AMU-Center Syd.

For mere information kontakt direktør Peter Staun Kastholm, telefon 35 25 03 40, mail [email protected].

Se oversigt med TAMU's aktuelle efteruddannelsestilbud nedenfor.

TAMU's efteruddannelsestilbud