Produkter

TAMU’s elever fremstiller som led i deres uddannelse produkter, som er målrettet private virksomheder, organisationer og offentlige kunder. Desuden kan man indgå aftale med TAMU om serviceydelser leveret af TAMU-elever som led i uddannelsen. Som eksempler på produkter kan nævnes affaldsspande og krybber til vuggestuer.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til driftschef Espen Pettersson, tlf. 35 25 03 40, mail [email protected].