Efteruddannelse og faglige oplæg

Efteruddannelse til vejledere, undervisere og mentorer

TAMU tilbyder efteruddannelse til på akademiniveau til vejledere, undervisere og mentorer, der ønsker at arbejde med konsekvenspædagogik i hverdagen.

Konsekvenspædagogik er en praksisbaseret pædagogik med rødder i eksistensfilosofien. Udgangspunktet er at opbygge sociale handlingskompetencer hos deltageren, så han eller hun bliver bedre rustet til at overskue og tage ansvar for konsekvenserne af sine handlinger. Konsekvenspædagogikken er oprindelig udviklet i TAMU, men anvendes i dag i vejledningsinstanser og fængsler samt på gymnasier, erhvervsuddannelser og grundskoler i hele Norden.

TAMU kan gennemføre mentorkurser for erfarne medarbejdere i virksomheder som 5-dages AMU-forløb.

For mere information kontakt direktør Peter Staun Kastholm, telefon 35 25 03 40, mail [email protected].