Naturbrug

Naturbrug
Uddannelsen er for dig, der gerne vil arbejde inden for landbrug og lignende.

Opgaver under uddannelsen:
Pleje og pasning af kødkvægs- og fårebesætninger, produktion af markafgrøder, pleje og vedligeholdelse af strandenge, levende hegn og anden naturpleje. Vedligeholdelse af folde, indhegninger, produktionsbygninger, udstyr og maskiner.

Bagefter kan du søge job hos:
Landbrug, tekniske forvaltninger og inden for vedligeholdelse og pleje af naturområder.

Job-typer:  
Landbrugs-/jordbrugsmedhjælper, naturplejer, gartnerimedhjælper, produktionsarbejder mv.

Hvor kan jeg uddanne mig inden for naturbrug ?

På TAMU kan du vælge mellem