Effekt og resultater

TAMU giver markant flere job til udsatte unge

Unge på kanten har 30 pct. større chance for at opnå et job, hvis de gennemfører en uddannelse hos TAMU, end hvis de modtager andre tilbud. Det svare til en samfundsøkonomisk besparelse på en halv millard kroner.

Rambøll har i 2016 gennemført en effektanalyse af TAMU i perioden fra 2009 til 2015. Evalueringen konkluderer, at unge, der har gennemført hele TAMU-uddannelsen, har signifikant større tilknytning til arbejdsmarkedet end en sammenlignelig kontrolgruppe af udsatte unge, der ikke har gået på TAMU.

  • Udsatte unge, som har gennemført en TAMU-uddannelse ender med en beskæftigelsesgrad på omkring 35 pct. efter knap 6 år, mens tallet er 25. pct. for kontrolgruppen. Det er en effektforskel på 30 pct.
  • Den beskæftigelsesøkonomiskegevinst er 607.750.000 kr. Det svarer til 251.000 kr. pr. elev. Vurderingen er konservativ, da der ikke er taget højde for afledte effekter
  • Selv når der sammenlignes med lignende uddannelsestilbud som fx produktionsskoler er beskæftigelseseffekten signifikant højere

Læs hovedkonklusionerne 

Ud over effektanalysen fra Rambøll er der tidligere gennemført en række evalueringer af TAMU. Vi ønsker, at der skal være maksimal åbenhed om tilgængeligt datamateriale, og derfor kan du nedenfor finde information om samtlige evalueringer gennemført siden 1998.

Læs rapporten om effektundersøgelsen af TAMU 2009-2015 

Tidligere effektundersøgeler viser også bedre beskæftigelseseffekt

Undervisningsministeriet gennemførte sammen med TAMU en evaluering af TAMU's effekt i perioden 2003 til 2007. Evalueringen konkluderer at elever med en genemført TAMU-uddannelse har væsentligt forbedrede beskæftigelsesmuligheder. 

Læs evaluering af TAMU 2008

Rambøll Management evaluerede i 2009 forsøget med Junior-TAMU, hvor TAMU i en 4 årig periode udbød arbejdsmarkedsuddannelser for gruppen af unge uden andre muligheder i alderen 15 til 18 år.

Læs evaluering af forsøget med Junior-TAMU

Undervisningsministeriet og Arbejdsministeriet igangsatte i 2000 en sammenlignende evaluering mellem TAMU og produktionsskolerne. PLS Rambøll gennemførte på vegne af de to ministerier evalueringen.

Læs PLS-Evaluering af Unge-TAMU og Produktionsskolerne 2000

Undervisningsministeriet iværksatte i 2003 en opdateret evaluering af den tidligere gennemførte evaluering. Formålet med evalueringen, som udførtes af PLS-Rambøll, var at undersøge hvilken effekt TAMU havde haft på de elever, der havde været gennem TAMU.

Læs opdateret evaluering af Unge-TAMU 2003.

Voksen-TAMU er et forsøg, for at se om de arbejdsmetoder, der anvendes i Unge-TAMU kan overføres til gruppen af ledige mellem 30 og 60 år, der har andre problemer end ledighed. I 2004 evaluerede PLS-Rambøll den første periode af forsøget - 1999 til 2003.

Læs evaluering af Voksen-TAMU 2004

UMV

UMV står for "undervisningsmiljøvurdering". Den er lovpligtig og skal fornyes mindst én gang hvert tredje år. UMV skal skal indeholde elevernes vurdering af studiemiljøet, hvilke problemer der skal rettes op mv. Læs UMV 2017 her. Se spørgeskema her.

Smileys

Vore kantiner bliver kontrolleret af Fødevarestyrelsens smiley-ordning. Her kan du læse resultaterne: