Effekt og resultater

TAMU giver markant flere job til udsatte unge

Unge på kanten har 30 % større chance for at opnå et job, hvis de gennemfører en uddannelse hos TAMU, end hvis de modtager andre tilbud. Det svare til en samfundsøkonomisk besparelse på en halv milliard kroner.

Rambøll har i 2016 gennemført en effektanalyse af TAMU i perioden fra 2009 til 2015. I analysen konkluderer Rambøll, at unge, der har gennemført hele TAMU-uddannelsen, har signifikant større tilknytning til arbejdsmarkedet end en sammenlignelig kontrolgruppe af udsatte unge, der ikke har gået på TAMU.

  • Udsatte unge, som har gennemført en TAMU-uddannelse, ender med en beskæftigelsesgrad på omkring 35 % efter knap 6 år, mens tallet er 25 % for kontrolgruppen. Det er en effektforskel på 30 %.
  • Den beskæftigelsesøkonomiske gevinst er 607.750.000 kr. Det svarer til 251.000 kr. pr. elev. Vurderingen er konservativ, da der ikke er taget højde for afledte effekter.
  • Selv når der sammenlignes med lignende uddannelsestilbud som fx produktionsskoler, er beskæftigelseseffekten signifikant højere.

Læs hovedkonklusionerne fra Rambølls analyse her.

Ud over effektanalysen fra Rambøll er der tidligere gennemført en række evalueringer af TAMU. Vi ønsker, at der skal være maksimal åbenhed om tilgængeligt datamateriale, og derfor kan du nedenfor finde information om samtlige evalueringer gennemført siden 1998.

Læs rapporten om effektundersøgelsen af TAMU 2009-2015.Tidligere effektundersøgeler viser også bedre beskæftigelseseffekt

Undervisningsministeriet gennemførte sammen med TAMU en evaluering af TAMU's effekt i perioden 2003-2007. Evalueringen konkluderer, at elever med en gennemført TAMU-uddannelse har væsentligt forbedrede beskæftigelsesmuligheder.

Læs evaluering af TAMU 2008.

Rambøll Management evaluerede i 2009 forsøget med Junior-TAMU, hvor TAMU i en 4-årig periode udbød arbejdsmarkedsuddannelser for gruppen af unge uden andre muligheder i alderen 15-18 år.

Læs evaluering af forsøget med Junior-TAMU.

Undervisningsministeriet og Arbejdsministeriet igangsatte i 2000 en sammenlignende evaluering mellem TAMU og de daværende produktionsskoler. PLS Rambøll gennemførte på vegne af de to ministerier evalueringen.

Læs PLS Rambølls evaluering af Unge-TAMU og Produktionsskolerne 2000.

Undervisningsministeriet iværksatte i 2003 en opdateret evaluering af den tidligere gennemførte evaluering. Formålet med evalueringen, som udførtes af PLS-Rambøll, var at undersøge, hvilken effekt TAMU havde haft på de elever, der havde været gennem TAMU.

Læs den opdaterede evaluering af Unge-TAMU 2003.


Voksen-TAMU er et forsøg for at se, om de arbejdsmetoder, der anvendes i Unge-TAMU, kan overføres til gruppen af ledige mellem 30 og 60 år, der har andre problemer end ledighed. I 2004 evaluerede PLS Rambøll den første periode af forsøget - fra 1999 til 2003.

Læs evaluering af Voksen-TAMU 2004.

 

UMV
UMV står for "undervisningsmiljøvurdering". Den er lovpligtig og skal fornyes mindst én gang hvert tredje år. UMV skal indeholde elevernes vurdering af studiemiljøet, hvilke problemer der skal rettes op mv. Læs UMV 2017 her. Se spørgeskema her.

Smileys
Vore kantiner bliver kontrolleret af Fødevarestyrelsens smiley-ordning. Her kan du læse resultaterne:

TAMU-Center Storkøbenhavn
TAMU-Center Vitskøl
TAMU-Center Aarhus
TAMU-Center Vordingborg
TAMU-Center Odense
TAMU-Center Aalborg