Vision, mission og strategi

Det vil vi med TAMU

Visionen - Alle i arbejde
TAMU laver uddannelse for at skabe et samfund, hvor sociale og personlige udfordringer ikke behøver at begrænse folks muligheder for at opnå arbejde. Derfor vil vi have ”alle i arbejde”.

Missionen - Uddannelse med jobgaranti
TAMU udbyder arbejdsmarkedsuddannelser baseret på reelle produktions- og serviceydelser. Målgruppen er 18-30-årige unge, der på grund af personlige og sociale udfordringer ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis de unge gennemfører et TAMU-forløb, skal de også være garanteret et job.

Pejlemærkerne
TAMU’s udvikling holder sig altid inden for fem pejlemærker. Det er pejlemærkerne, som fortæller os, at vi holder os på TAMU-sporet:

  • TAMU er en praktisk uddannelse, som udvikler sig i overensstemmelse med arbejdsmarkedets vilkår.
  • I TAMU møder vi hinanden med forventningen om, at alle kan forandre sig.
  • I TAMU respekterer vi hinanden og lytter til hinanden som ligeværdige mennesker.
  • I TAMU træffes beslutninger altid med elevens læringsmuligheder i centrum.
  • TAMU har en stærk evalueringskultur baseret på data og erfaringer fra praksis.

Se også vores flyer om visionen.

Læs hvad det hele betyder for ledelsen i TAMU her.