Undervisere i praktiske læringsmiljøer og arbejdsfællesskaber 10 ECTS

- Underviserens rolle i forandring

Hvilken rolle indtager du som underviser i et praktisk fagligt miljø? Hvordan skaber du samspil mellem sociale og faglige kompetencer? Hvordan understøtter du deltagernes læring gennem praktiske arbejdsopgaver? Hvordan følger du vejledende op på deltagernes læring? Og hvordan skaber vi læringsfremmende praksisfællesskaber?

Københavns Professionshøjskole og TAMU udbyder et modul på 10 ECTS, hvor vi hjælper undervisere til at arbejde under nye samfundsmæssige vilkår med ny teknologi, nye samværsformer og nye arbejdsforhold.

Modulet er for dig, der arbejder med at ruste deltagere til et arbejdsliv nu og i fremtiden. Måske er du faglærer, værkmester, vejleder eller mentor. Modulet klæder dig på, så du i praksis kan opbygge deltageres sociale og faglige kompetencer gennem anerkendende praksisfællesskaber med klare kompetence- og læringsmål.   

Modulets hovedtemaer

  • Underviserens relation til deltageren
  • Dannelse og kompetence gennem arbejde
  • Anerkendende arbejdsfællesskaber
  • Sociale læringsmål i faglige miljøer
  • Praktisk vejledning i arbejdsmiljøer

Eksamen
Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, der gennemføreres på baggrund af kursistens refleksionsnotat.

Datoer
Modulet kan afholdes på TAMU Vitskøl. 

Pris
10.800 kr.
Forplejningen og overnatning kan tilkøbes. Forplejningen alle dage koster 1.775 kr. og opholdet 750 kr.

Sted
TAMU Vitskøl
Viborgvej 475, 9681 Ranum.

Tilmelding
Klik her for tilmelding

Hvis du har nogle spørgsmål angående tilmelding så kontakt venligst studieadministrativ Koordinator hos Københavns Professionshøjskole Winnie Høy-Pedersen 5163 2847 eller [email protected].

Hvis du har nogle spørgsmål angående modulets indhold så kontakt venligst direktør Peter Staun Kastholm på telefon 3525 0340 eller mail [email protected].

Modulet har et omfang af 10 ECTS-point og lever op til gældende læringsmål i studieordningen for Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning revideret i oktober 2012.