Konsekvenspædagogik der virker

Kurset er målrettet praktikeren, som allerede har praktisk erfaring med konsekvenspædagogik. Vi sætter dine praksisudfordringer i fokus og med udgangspunkt heri bruger vi konsekvenspædagogikken til at udvikle nye løsninger. Kurset fungerer som et laboratorie, hvor vi sammen udfordrer og udvikler konsekvenspædagogikken.

På kurset opnår du:

  • Viden om hvad konsekvenspædagogikken kan og ikke kan i din egen hverdag 
  • Færdigheder i at omsætte teorien i praktisk handling 
  • Kompetencer til selv at udfordre og udvikle konsekvenspædagogikken i praksis

Kurset kan afholdes på TAMU-Center Vitskøl.  

Prisen:
Afhænger af antal og sted for afholdelse.

For mere information kontakt direktør Peter Staun Kastholm på telefon 3525 0340 eller via mail pka@tamu.dk