Undervisning og utdannelse for unge i risikosonen

– Læring og deltakerforutsetninger

Hvordan underviser du unge og voksne i risikosonen? Hvordan kan du, gjennom undervisning og utdannelse, legge til rette for at utsatte mennesker kan lære å ta ansvar for deres fremtid? Hvordan møter du deltakeres motstand mot læring? Hvordan kan deltakerne bruke sine ressurser for å bli medborgere?

Københavns Professionshøjskole og TAMU tilbyr en modul på 10 ECTS, der vi med utgangspunkt i et eksistensialistisk menneskesyn tar utgangspunkt i relevante læringsutfordringer i forbindelse med undervisning av deltakere med særlige utfordringer.

Modulen er for deg som jobber med eller er interessert i utdannelse, utsatte unge og voksne. Kanskje er du faglærere, veileder eller mentor? Vi er opptatt av hvordan du tilrettelegger læringsprosesser og utnytter nye læringsteorier til å understøtte den sosiale dannelsesprosessen til unge og voksne på kanten av samfunnet.

Hovedtemaer

  • Læring og motstand
  • Unges risikoatferd i utdannelse og arbeid
  • Læring gjennom handling og konsekvens
  • Fra «motborger» til medborger
  • Sosial selvdannelse som pedagogisk ideal

Eksamen
Modulen avsluttes med en untlig eksamen, som gjennomføres på bakgrunn av deltakerens refleksjonsnotat

Datoer
Modulen gjennomføres på TAMU Vitskøl fra d. 13/8 til d. 15/8.
Eksamen gjennomføres på Københavns Professionshøjskole.

Pris
10.800 kr.
Forpleiningen og overnatting kan kjøpes. Forpleiningen for alle dage koster 1.775 kr. og opphold koster 750 kr.

Sted
TAMU Vitskøl
Viborgvej 475, 9681 Ranum.

Påmelding
Hvis du har spørsmål angående innhold i modulen ber vi deg vennligst kontakte direktør Peter Staun Kastholm på telefon 3525 0340 eller mail [email protected].

Modulen lever opp til gjeldende læringsmål i studieordningen for Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning revidert oktober 2018.