Grundutbildning i konsekvenspedagogik

Grundutbildningen i konsekvenspedagogik riktar sig till dig som vill arbeta professionellt och genomtänkt med konsekvenspedagogik. Under utbildningen får du möjlighet att fördjupa dig i konsekvenspedagogiken och dess användningsområden, och därigenom utveckla en praxis som utgår från den konsekvenspedagogiska människosynen och ett nyanserat användande av metoder. 

Utbildningen består av tre moduler och avslutas med examen.
Modul 1: Pedagogik, inlärning och undervisning
Modul 2: Filosofin och människosynens betydelse för pedagogisk praxis
Modul 3: Hållningar, vägledning och metodanvändning

Under utbildningen uppnår du:

  • Kunskap och förståelse för konsekvenspedagogiska perspektiv på lärande, didaktik, vägledning och samhällsutveckling. 
  • Färdigheter i att planera, genomföra och utvärdera konsekvenspedagogisk undervisning och vägledning med fokus på att stärka social handlingskompetens. 
  • Kompetenser för att kunna reflektera över och utveckla din egen praxis med utgångspunkt i konsekvenspedagogisk teori och praxis.

Pris og sted:
Efter aftale.

Ved interesse så kontakt TAMU via e-post: [email protected]

För mer info se grundutbildningen i konsekvenspedagogik