Konsekvenspædagogisk vejedning

Kurset er til dig, som ønsker at bruge konsekvenspædagogik i forskellige vejledningssituationer. Formålet er at blive bevidst om, hvordan og hvornår konsekvenspædagogikken styrker din vejledningspraksis. Det opnår du ved at blive introduceret til og afprøve konsekvenspædagogikken i samspil med almindeligt kendte vejledningsformer.

På kurset opnår du:

  • Grundlæggende viden om konsekvenspædagogisk vejledning 
  • Færdigheder i at anvende konsekvenspædagogik i de fire vejledningsformer: Individuel, kollektiv, spontan og faglig 
  • Kompetencer til at udfordre egen vejledningspraksis i forhold til de konsekvenspædagogiske metoder

Kurset kan afholdes på TAMU-Center Vitskøl.  

Prisen:
Afhænger af antal og sted for afholdelse-

For mere information og tilbud kontakt direktør Peter Staun Kastholm på telefon 3525 0340 eller via mail [email protected].