Social læring i faglige miljøer

Forskningen viser, at sociale kompetencer er lige så vigtige som de faglige kompetencer. Så hvordan arbejder vi målrettet med det sociale? Hvordan opstiller vi sociale læringsmål? Og sidst men ikke mindst hvordan evaluerer vi vores arbejde? Det er blot nogle af de spørgsmål, som vi berører på denne temadag.

Indhold

  • Elevens møde med uddannelsessystemet
  • Opbygning af elevens sociale og faglige kompetencer
  • Praksisnære læringsfælleskaber

Hvis I ønsker en temadag eller input til drøftelser om social læring i faglige miljøer så kontakt direktør Peter Staun Kastholm på telefon 3525 0340 eller via mail [email protected]