Lige så godt som et privat rengøringsselskab

Finn Karstenskov, centerchef, Ressource Center Aalborg:

”Vi er som ressourcecenter en del af jobcentret i Aalborg, så det er en kerneopgave for os at få folk i arbejde. Derfor er det helt oplagt, at vi understøtter det arbejde, som TAMU står for med at få unge i job.

TAMU er vores primære samarbejdspartner til rengøring af vores kontorer, mødelokaler og undervisningslokaler. Hver dag tager TAMU-elever sig af rengøringen på et areal på i alt 1.500 kvadratmeter. Fra TAMU’s side møder jeg altid en tilgang, hvor der er en stor grad af åbenhed, hvis vi har behov for ændringer, eller hvis der er noget, der skal strammes op på.

Jeg har rundt omkring i landet set en del centre, der ligner vores, og rengøringsstandarden hos os er mindst lige så god som hos de andre. Niveauet er det samme, som hvis vi havde valgt et privat rengøringsselskab. Men det giver god mening for os at bruge TAMU’s elever til opgaven.”