Tro på de unge i stedet for at gøre dem syge

Af Peter Staun Kastholm, direktør, TAMU

I disse år er det en trend, at unge med udfordringer psykologiseres og ofte også får en diagnose hæftet på sig. Dermed bliver de typisk set som en art patienter. Og patienter skal man hjælpe med terapi, omsorg og evt. medicinsk behandling.

Nogle af de unge har det uden tvivl så dårligt, at det giver god mening at hjælpe med medicin, samtaler og anden støtte. Men der er også en del af de unge, som vi hos TAMU kan se er bedre hjulpet, når vi tror på det potentiale, de indeholder. I stedet for at fokusere på hvad der er gået galt indtil nu, siger vi, at man altid kan handle anderledes i morgen. Vi lærer de unge, at alle handlinger har en konsekvens. Vi hjælper dem til at være en del af et arbejdsfællesskab – med det mål, at så mange af dem som muligt bliver myndiggjort og kan forsørge sig selv.

Hos os gennemgår eleverne praktisk tilrettelagt værkstedsundervisning inden for otte brancheområder: Transport, bygningsservice, naturbrug, turisme, kantine, metalindustri, rengøring og ejendomsservice. Og vi lærer dem, hvad det vil sige at passe et arbejde.

Vi møder eleverne med en arbejds- og konsekvenspædagogik, hvor de udfordres af en normalitet og et sæt faste rammer, som ikke tidligere har præget deres liv. De lærer at komme til tiden, finde mening i at yde i et arbejdsfællesskab og blive mødt med gennemskuelige forventninger. De er med til at producere rigtige varer og tjenesteydelser til virksomheder og offentlige institutioner.

Den sociale læring, der ligger i arbejds- og konsekvenspædagogikken, indebærer, at man lærer at være social gennem arbejdet. Det lærer mange unge bedre ved at være en del af et arbejdsfællesskab end ved at sidde i et klasselokale og modtage teoretisk undervisning. I arbejdsfællesskabet er det ikke de unge selv som individer og deres fremtræden på sociale medier, der konstant er i centrum. Det vigtige er, at man gør noget sammen med andre. De unge lærer at forholde sig til hinanden ikke bare på føle-planet, men også på gøre-planet.

Hos TAMU har vi gennem 50 år bygget mennesker op gennem arbejde til at få selvtillid, selvværd, selvrespekt og mulighed for på et tidspunkt at blive selvforsørgende.

Her i 2024 må vi som samfund erkende, at der er nogle fundamentale ting, som nogle af vores unge ikke har lært, hverken i hjemmet eller i skolen. Men i stedet for at sygeliggøre de unge vil vi hos TAMU hellere møde dem med den tilgang, at der er noget, de skal lære. Det vil vi fortsætte med, når vi om nogle få måneder åbner vores nye skole i Lejre på Midtsjælland, hvor vi vil kunne hjælpe endnu flere unge ind på arbejdsmarkedet og give dem mulighed for at vælge en bedre fremtid.

Vi tror på, at man kan gribe problemerne med stress og mistrivsel blandt unge an på en anden måde end ved at psykologisere og behandle. Med arbejds- og konsekvenspædagogikken fokuserer vi på, hvordan man kan møde unge med krav, som de kan leve op til, og forventninger, som de kan vokse i.