Det giver ikke mening at opfinde nye projekter for udsatte unge

TAMU Vitskøl Direktør Peter Staun Kastholm Kostskolen

Af Peter Staun Kastholm, direktør, TAMU

Tusinder af unge er hverken i arbejde eller i gang med en uddannelse. Det er et kæmpe problem først og fremmest for de unge, som ikke kan forsørge sig selv, men også for samfundet og erhvervslivet som i disse år mangler arbejdskraft. Der er ubesatte stillinger bl.a. inden for servicebranchen, i industrien og i plejesektoren.

Rundt omkring i landet ser man ind imellem diverse forslag til koncepter, som hver især bliver præsenteret som den helt rigtige vej til at løse paradokset med mangel på arbejdskraft og samtidig et stort antal unge uden for arbejdsmarkedet. Men hvis man virkelig ønsker at styrke indsatsen for at få flere udsatte unge i job eller i gang med en uddannelse, er der ingen grund til at opfinde nye projekter. Det vil have meget større effekt at udvide de indsatser, som har en dokumenteret effekt. Og dokumenteret effekt – det har TAMU. Gennem 50 år har TAMU givet unge de faglige og sociale kvalifikationer, der er nødvendige i forhold til at varetage et job eller gennemføre en uddannelse.

Den seneste analyse af effekten af TAMU’s indsats viser, at:

  • Beskæftigelsesgraden er ca. 30 procent højere hos udsatte unge, der har gennemført en uddannelse hos TAMU, end hos en kontrolgruppe, der har mange af de samme baggrundskarakteristika som TAMU-eleverne.
  • Selvforsørgelsesgraden er højere for TAMU-elever end for kontrolgruppen. Fem år efter endt TAMU-forløb stammer ca. 66 procent af de tidligere TAMU-elevers indkomstgrundlag fra løn- og erhvervsindkomst, mens det tilsvarende tal for kontrolgruppen er ca. 56 procent.
  • Unge, der har gennemført en uddannelse hos TAMU, i mindre grad begår kriminalitet end unge fra kontrolgruppen.

Disse resultater indebærer, at et TAMU-forløb i økonomisk forstand er en god investering for både eleverne og samfundet. En årselev på et TAMU-forløb koster ca. 135.000 kr. Denne udgift er ifølge LEAD Impact, som har foretaget beregningen, tjent hjem for de offentlige kasser og samfundet inden for en periode på fire år efter elevens gennemførelse af forløbet.

I stedet for at opfinde nye koncepter bør man derfor politisk opprioritere TAMU og gøre tilbuddet reelt landsdækkende, naturligvis side om side med et tiltrængt økonomisk løft af FGU (Forberedende Grunduddannelse). Med et nyt syn på arbejds- og konsekvenspædagogikken, som TAMU er baseret på, kan vi få flere af de udsatte unge i arbejde, så de kan forsørge sig selv og opnå en større selvrespekt. Og samtidig kan vi bidrage til at afhjælpe det store problem med mangel på arbejdskraft.

Oplysningerne om effekten af TAMU’s indsats findes i analysen Beskæftigelses- og samfundsøkonomiske effekter af TAMU. Rapport fra LEAD Impact, december 2022.