Nye skoler skal gøre udsatte unge klar til arbejdsmarkedet

Partierne bag forliget om Finansloven 2023 har afsat 17 mio. kr. til TAMU, som vil etablere nye centre i Nordvestsjælland, Sønderjylland og Midt-/Vestjylland.

Med forliget om Finansloven for 2023 er der afsat 17 mio. kr. til en udvidelse af det såkaldte aktivitetsloft for Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU). Det betyder, at TAMU kan tage et stort skridt hen imod at blive et landsdækkende uddannelsestilbud for udsatte unge.

TAMU er en praktisk tilrettelagt, joborienteret uddannelse for 18-30-årige, hvis liv er præget af sociale problemer, som skyldes fx dårlige opvækstvilkår, misbrug eller kriminalitet. Uddannelsens formål er at fremme elevernes muligheder for beskæftigelse eller videre uddannelse.

- Det er positivt, at politikerne selv med en meget stram finanslov har valgt at tilgodese nogle af samfundets svageste. Vi glæder os over, at vi nu får mulighed for at udvide TAMU’s aktiviteter. Alt for mange udsatte unge får ikke den chance, de skal have, og her er det dokumenteret, at TAMU kan have en afgørende positiv betydning. Vi havde håbet, at finansloven havde afspejlet den oprindelige politiske aftale om en udvidelse af TAMU med to nye centre, men nu ser det ud til, at vi kan starte med et nyt center i Nordvestsjælland, og så satser vi på at blive landsdækkende i 2024, siger Per C. Jespersen, formand for TAMU.

Med etableringen af nye centre vil TAMU bidrage til at afhjælpe den mangel på arbejdskraft, som præger en række brancher.

- TAMU løfter de unges faglige og personlige kvalifikationer, så de er klar til at træde ind på arbejdsmarkedet. Undervisningen er praksisorienteret og rettet mod brancher, hvor det i disse år typisk er svært at rekruttere medarbejdere. Det gælder fx hotel- og restaurationsbranchen, fremstillingsindustrien og turisterhvervene, siger Marianne Kragh fra Dansk Erhverv, næstformand for TAMU.

 

Vil være landsdækkende

Som det ser ud nu, peger pilen på, at det første af de kommende nye TAMU-centre kommer til at ligge i Nordvestsjælland. Det ligger imidlertid endnu ikke fast, hvor i området det pågældende TAMU-center bliver placeret. TAMU’s direktør Peter Staun Kastholm forventer dog, at det vil blive et sted tæt på offentlige transportmidler. Han ser frem til, at politikerne i forbindelse med finansloven for 2024 afsætter yderligere midler, så TAMU også kan etablere et eller to nye centre i Jylland.

- Det er dokumenteret, at TAMU både hjælper udsatte unge ind på arbejdsmarkedet og sparer samfundet for udgifter, fordi de unge bliver selvforsørgende og dropper kriminalitet. Derfor giver det god mening, at TAMU bliver et reelt landsdækkende tilbud. Vi glæder os meget til forhåbentlig at kunne åbne i Nordvestsjælland, og som det næste går vi efter at kunne realisere politikernes ønske om centre i Sønderjylland og Midt-/Vestjylland, siger Peter Staun Kastholm.

TAMU-direktøren henviser til den oprindelige politiske aftale vedr. forberedende grunduddannelse (FGU), voksen- og efteruddannelser (VEU) samt ungdomsuddannelser i udkantsområder, som blev indgået før folketingsvalget 2022. Her var det intentionen at hæve TAMU’s aktivitetsloft med 25 millioner kroner årligt med det formål at sikre TAMU en bredere geografisk dækning.

 

Fakta om TAMU

  • TAMU er en praktisk tilrettelagt, joborienteret uddannelse for 18-30-årige, hvis liv er præget af sociale problemer. Uddannelsens formål er at fremme elevernes muligheder primært for beskæftigelse og for nogle af elevernes vedkommende også videre uddannelse.
  • De unge har haft problemer som følge af fx dårlige opvækstvilkår, misbrug eller kriminalitet.
  • Uddannelsen har seks centre i henholdsvis Aalborg, Vitskøl, Aarhus, Odense, Vordingborg og Storkøbenhavn.
  • Uddannelsen består af brancherettede forløb. Gennem 34 uger lærer de unge sociale og faglige kompetencer, som sætter dem i stand til at bestride et job.
<h2></h2>

TAMU Vitskøl Turisme Køkken Ovnbagte Kartofler Elever