Fakta om TAMU

  • TAMU (Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser) er en praktisk tilrettelagt, joborienteret uddannelse for 18-30-årige, hvis liv er præget af sociale problemer. Uddannelsens formål er at fremme elevernes muligheder for beskæftigelse eller videre uddannelse.
  • TAMU’s målgruppe er unge i alderen 18-30 år med særlige personlige og sociale tilpasningsvanskeligheder, som indebærer, at de unge ikke umiddelbart kan gennemføre en erhvervs- eller arbejdsmarkedsuddannelse i henhold til anden lovgivning.
  • Uddannelsen foregår på seks centre, som er placeret i Vitskøl, Aalborg, Aarhus, Odense, Vordingborg og Storkøbenhavn. TAMU er dermed ikke helt landsdækkende.
  • Der er kostskoleafdelinger på alle de seks centre, så man kan bo på skolen, mens man tager sin TAMU-uddannelse.
  • Uddannelsen består af brancherettede forløb. Gennem 34 uger lærer de unge sociale og faglige kompetencer, som sætter dem i stand til at bestride et job.
  • Eleverne uddannes inden for følgende områder: Bygningsservice, ejendomsservice, metalindustri, naturbrug, transport og lager, kantine, rengøring samt turisme og service.
  • TAMU havde i 2019 i gennemsnit 336 elever pr. dag.
  • I 2019 gennemførte 165 elever en hel TAMU-uddannelse. Af disse blev 66 % udsluset til arbejde, og 20 % påbegyndte en uddannelse (i alt 86 %). 244 elever gennemførte i 2019 én branche og fik et TAMU-delbevis. 74 % af disse kom videre i arbejde eller uddannelse. I første halvår af 2020 har resultaterne været påvirket af corona-pandemien (68 har gennemført hel uddannelse, hvoraf 86 % er udsluset til arbejde eller uddannelse. 128 har fået delbevis, hvoraf 77 % er kommet videre i arbejde eller uddannelse).
  • Ifølge en uvildig undersøgelse fra konsulenthuset Rambøll er der 30 % større chance for, at unge inden for målgruppen kommer i job, hvis de har gennemført et TAMU-forløb, end hvis de ikke har.
  • TAMU har en fleksibel optagelsesproces, men der er i perioder op til ca. 40 unge på venteliste.