Fakta om TAMU

  • TAMU (Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser) er en praktisk tilrettelagt, joborienteret uddannelse for 18-30-årige, hvis liv er præget af sociale problemer. Uddannelsens formål er at fremme elevernes muligheder for beskæftigelse eller videre uddannelse.
  • TAMU’s målgruppe er unge i alderen 18-30 år med særlige personlige og sociale tilpasningsvanskeligheder, som indebærer, at de unge ikke umiddelbart kan gennemføre en erhvervs- eller arbejdsmarkedsuddannelse i henhold til anden lovgivning.
  • Uddannelsen foregår på seks centre, som er placeret i Vitskøl, Aalborg, Aarhus, Odense, Vordingborg og Storkøbenhavn. TAMU er dermed ikke helt landsdækkende.
  • Der er kostskoleafdelinger på alle de seks centre, så man kan bo på skolen, mens man tager sin TAMU-uddannelse.
  • Uddannelsen består af brancherettede forløb. Gennem 34 uger lærer de unge sociale og faglige kompetencer, som sætter dem i stand til at bestride et job.
  • Eleverne uddannes inden for følgende områder: Bygningsservice, ejendomsservice, metalindustri, naturbrug, transport og lager, kantine, rengøring samt turisme og service.
  • TAMU’s elevbelægning udgjorde i 2021 122.522 elevdøgn (539,7 årselever).
  • I 2021 gennemførte 110 elever en hel TAMU-uddannelse. 196 elever gennemførte i 2021 én branche og fik dermed et TAMU-delbevis. Af de i alt 306 elever med eksamensbevis fra TAMU i 2021 blev 82 % udsluset til arbejde, mens 7 % blev udsluset til uddannelse.
  • Ifølge en uvildig undersøgelse fra LEAD Impact er beskæftigelsesgraden ca. 30 procent højere hos udsatte unge, der har gennemført en uddannelse hos TAMU, end hos en kontrolgruppe, der har mange af de samme baggrundskarakteristika som TAMU-eleverne.
  • TAMU har en fleksibel optagelsesproces, men der er i perioder op til ca. 40 unge på venteliste.