Konsekvenspædagogik

Konsekvenspædagogik er en praksisbaseret pædagogik med rødder i eksistensfilosofien. Udgangspunktet er at opbygge sociale handlingskompetencer hos eleven, så han eller hun bliver bedre rustet til at overskue og tage ansvar for konsekvenserne af sine handlinger. Konsekvenspædagogikken er oprindelig udviklet i TAMU, men anvendes i dag i både vejledningsinstanser, fængsler, gymnasier, erhvervsuddannelser og grundskoler i hele norden.

20150424Mbr1253

Konsekvenspædagogikken blev oprindeligt udviklet af den pædagogiske praktiker Jens Bay (1940-2013). Bays arbejde hviler på næsten 40 års erfaring som leder af TAMU. Pædagogikken har efterfølgende bredt sig til vidt forskellige institutioner i norden henholdsvis arbejdsmarkedsuddannelser i Danmark, vejledningsindsatser i Sverige og videregående uddannelse i Norge.

Besøg også vores konsekvenspædagogiske Forum (eksternt link)