Uddannelsesbevis

Når du har gennemført en uddannelse i TAMU, får du et uddannelsesbevis, der beskriver de kompetencer, du har opnået. 

Ibrahim

Uddannelsesbeviset beskriver både dine faglige, personlige og sociale kompetencer. Med et uddannelsesbevis fra TAMU, vil du stå stærkere i forhold til ufaglærte jobs.

Uddannelsesbeviset udstedes på baggrund af en evalueringssamtale, hvor vi gennemgår

  • Din generelle indsats i løbet af uddannelsen.
  • Dit faglige niveau i forhold til din uddannelsesretning.
  • Din gennemførelse af tværgående kurser (sikkerhed, førstehjælp mv.).
  • Din ansvarsbevidsthed og mødestabilitet.

Uddannelsesbeviset kan evt. give merit i forhold til andre uddannelser.

Se et eksempel på uddannelsesbeviset her.