Naturbrug

Uddannelsen er for dig, der gerne vil arbejde indenfor landbrug og lignende.

Opgaver under uddannelsen:
Pleje og pasning af kødkvægs- og fårebesætning, produktion af markafgrøder, pleje og vedligeholdelse af strandenge, levende hegn og anden naturpleje. Vedligehold af folde, indhegninger, produktionsbygninger udstyr og maskiner.

Bagefter kan du søge job hos:
Landbrug, tekniske forvaltninger og inden for vedligeholdelse og pleje af naturområder.

Job-typer:  
Landbrugs-/jordbrugsmedhjælper, naturplejer, gartnerimedhjælper, gartneriarbejder, produktionsarbejder mv. mv.

Se flere detaljer om uddannelsen