Vision og Mission

Det vil vi med TAMU

Visionsbillede

Visionen - Alle i Arbejde

TAMU laver uddannelse for at skabe et samfund, hvor sociale og personlige udfordringer ikke behøver at begrænse folks muligheder for at opnå arbejde. Derfor vil vi have ”alle i arbejde”.

Missionen - Uddannelse med Jobgaranti

TAMU udbyder arbejdsmarkedsuddannelser baseret på reelle produktions- og serviceydelser. Målgruppen er unge mellem 18 og 30 år, der på grund af personlige og sociale udfordringer ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvis de unge gennemfører TAMU, skal de også være garanteret et job.

Pejlemærkerne

TAMU´s udvikling holder sig altid inden for fem pejlemærker. Det er pejlemærkerne, som fortæller os, at vi holder os på TAMU-sporet

  • TAMU er en praktisk uddannelse, som udvikler sig i overensstemmelse med arbejdsmarkedets vilkår.
  • I TAMU møder vi hinanden med forventningen om, at alle kan forandre sig.
  • I TAMU respekterer og lytter vi til hinanden som ligeværdige mennesker.
  • I TAMU træffes beslutninger altid med elevens læringsmuligheder i centrum.
  • TAMU har en stærk evalueringskultur baseret på data og erfaringer fra praksis.

Se også vores flyer om visionen

Læs hvad det hele betyder for ledelsen i TAMU her