FAQ om TAMU

Hvad er TAMU?

TAMU er en arbejdsmarkedsuddannelse baseret på reelle produktions- og serviceydelser. Målgruppen er 18-30-årige unge, der på grund af personlige og sociale vanskeligheder ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet. Efter endt uddannelse er eleverne klar til et rigtigt job.

Hvordan hænger TAMU sammen med AMU?
AMU står for arbejdsmarkedsuddannelser og er efteruddannelse til faglærte og ufaglærte, som gennem korte kursusforløb kan opnå de kompetencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet.

TAMU er en del af AMU. TAMU er en arbejdsmarkedsuddannelse for 18-30-årige unge, der på grund af personlige og sociale vanskeligheder ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet. Uddannelsen er normeret til 34 uger, og efter endt uddannelse er eleverne klar til et rigtigt job.

TAMU er dermed de udsatte unges vej ind på arbejdsmarkedet, hvor de efterfølgende gennem korte AMU-kurser kan opkvalificere sig til ufaglært eller faglært arbejde.

                                

Hvad er TAMU’s effekt?

TAMU’s seneste effektundersøgelse viser:

Udsatte unge, som har gennemført en TAMU-uddannelse, ender med en beskæftigelsesgrad på omkring 35 procent efter knap 6 år, mens tallet er 25 procent for kontrolgruppen.
Det er en effektforskel på 30 procent.

Den beskæftigelsesøkonomiske gevinst er ca. 600 mio. kr. Det svarer til 251.000 kr. pr. elev. Vurderingen er konservativ, da der ikke er taget højde for afledte effekter.

Selv når der sammenlignes med lignende uddannelsestilbud, er beskæftigelseseffekten signifikant højere.

Effektundersøgelsen er baseret på officiel registerkørsel fra 2009 til 2015.

 

Hvilke elever optages i TAMU?

TAMU optager en yderst udsat målgruppe, hvilket er dokumenteret gennem en officiel registerkørsel.

Gennemsnitsalderen i TAMU er 22 år
8 ud af 10 elever, der starter på TAMU er mænd
34 % er indvandrere eller efterkommere
26 % har været anbragt som børn

64 % har været i kommunale projekter
79 % har været på produktionsskoleforløb
62 % har været optaget på en erhvervsuddannelse
42 % har haft et arbejdsforhold i kortere tid

73 % har et misbrug af hash inden opstarten
62 % har været sigtet for en lovovertrædelse (ekskl. færdselslov)
14 % har fået stillet en psykisk diagnose

 

Hvordan optages eleverne i TAMU?

TAMU har egen visitationsret. Det betyder, at TAMU afgør om eleven tilhører TAMU’s målgruppe. Eleverne kan optages fra dag til dag. Dette er nødvendigt, da TAMU arbejder med en yderst udsat målgruppe, som lever fra dag til dag.

De fleste elever kommer fra jobcentre, UU eller Kriminalforsorgen, og der optages ikke en eneste elev, uden at disse myndigheder forinden har sikret, at tilbuddet ikke kolliderer med mere traditionelle tilbud.

 

Hvordan arbejder TAMU pædagogisk?

TAMU har udviklet et sammenhængende koncept gennem mere end 40 år. Kombinationen mellem arbejdspladslignende vilkår og brugen af konsekvenspædagogik sikrer, at eleverne hver dag udfordres til at få det optimale ud af deres uddannelse. Eleverne afskediges og ansættes som i det virkelige arbejdsliv og vil undervejs opleve brud i form af nulstillinger og bortvisninger, der altid bruges som et led i deres samlede læreproces.

 

Hvorfor er TAMU et uddannelsestilbud med seks centre?

TAMU’s system består af seks TAMU-centre. Det sikrer, at elever kan skifte lokalmiljøet ud og starte på en frisk andre steder i landet, ligesom de kan søge særlige udfordringer gennem praktik på andre TAMU-centre.

 

Hvordan er eleverne understøttet økonomisk?

Eleverne modtager en godtgørelse svarende til højeste dagpengesats. 15 pct. af dette beløb udbetales som fremmødebonus, og da udeblivelser, sygdom, nulstillinger og bortvisninger reducerer godtgørelsen, må den reelle udbetaling forventes at være lavere. Godtgørelsen skal efter individuelle aftaler bruges til at tage kørekort, afdrage gæld eller betale for yderligere AMU-kurser i udslusningsperioden.

 

Hvad kostede det at drive TAMU i 2019?

I 2019 modtog TAMU et statsligt driftstilskud på ca. 70 mio. kr.

For mere information se TAMU årsrapport 2019.