Aarhus

TAMU Aarhus

Telefon: 20780707

Kontaktformular
(tamu.aarhus@tamu.dk)

Uddannelseschef

Rie Rohde

Telefon: 51 33 59 08

Kontaktformular
(rie@tamu.dk)

Driftskoordinator

Henrik Pofler

Telefon: 2538 9577

Kontaktformular
(hpo@tamu.dk)

Uddannelseskonsulent

Susanne Hausted

Telefon: 23607742

Kontaktformular
(suh@tamu.dk)