2018

Januar

Når familien bestiller varer på nettet, kan det meget vel være en tidligere TAMU-elev, som pakker varerne eller leverer dem til døren. Når det digitale vikarbureau garanterer arbejdskraft til rengøringsfirmaerne, kan det meget vel være en tidligere TAMU-elev, der giver appen et menneskeligt ansigt.

20160601Mbr2262

Den digitale og teknologiske udvikling har ændret vilkårene på arbejdsmarkedet.  Det betyder, at nye brancher opstår mens andre helt forsvinder. Det åbner både op for muligheder og udfordringer i TAMU, der arbejder for at sikre ufaglærte unge en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Ganske vist vil en række jobs blive digitaliseret, men digital udvikling skaber også nye jobs til ufaglærte. Det stiller helt nye krav til underviserne.

Kompetenceløft til TAMU’s faglærer

TAMU har netop modtaget 570.000 kr. fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA) til at opkvalificere faglærere, så de i den praktiske undervisning kan imødegå udviklingen inden for de brancher, de uddanner til. Direktør Peter Staun Kastholm oplever det som afgørende, at netop TAMU’s faglærere fastholder det praktiske perspektiv i undervisningen.

”Den teknologiske udvikling ændrer arbejdsvilkårene for de ufaglærte. Det er noget, som alle kommer til at føle og mærke hver dag på arbejdsmarkedet. Det skal vi tage meget alvorligt. Derfor har TAMU’s faglærere fået muligheden for et kompetenceløft, der også i fremtiden gør dem til frontløbere inden for praktisk tilrettelagt undervisning. Også når der står 4.0 bagved. ”

Det handler om dannelse

Målsætningen for kompetenceløftet er, at TAMU’s faglærere kan omsætte de flotte ord om digitaliseringen, innovation og disruption i en praktisk virkelighed. Det kræver ifølge udviklingschef Rasmus Kjær, at undervisningens dannelseselement tages alvorligt.

”Dannelse handler om at indgå i og tage ansvar i fællesskaber. Dannelse går i undervisningen på to ben. På den ene side skal vi udstyre elever med viden og kunnen til fagligt at bidrage i fremtidens faglige fællesskaber. På den anden side skal de klædes på til socialt at håndtere selvstændigt arbejde og samarbejde i og på tværs af brancher, der udvikler sig hurtigere end nogensinde. ”

Faglighed med nuancer

Dannelsens betydning overses ifølge Rasmus Kjær alt for ofte i den politiske og uddannelsesmæssige debat.

”Her taler vi for ofte om faglige og sociale kompetencer som adskilte størrelser. Men sagen er jo, at den fagligt kompetente medarbejder i en fremadstormende plastindustri, må være både selvhjulpen, ansvarlig og samarbejdsvillig for at lykkes og præstere. Det er den balance, som TAMU’s faglærere skal være verdensmestre i at håndtere. ”

Synspunktet henter blandt andet kraft i Emma Garcias metastudie fra Economic Policy Institute, der fastslår, at sociale kompetencer er mere eller lige så vigtige som faglige kompetencer, når det kommer til at opnå succes i uddannelses- og arbejdsliv. Dannelsen gennem praktisk arbejde i faglige fællesskaber er i TAMU altafgørende, hvis eleverne skal opnå og fastholde sig i arbejde på arbejdsmarkedet 4.0.