2017

DE UFAGLÆRTES SAMFUND 4.0

20140131Mbr6952

Arbejdsmarkedet har altid været i forandring, men inden for det sidste årti har den teknologiske udvikling ændret vilkårene på arbejdsmarkedet markant. Den største hoteludlejer i verden Airbnb ejer ikke et eneste hotelværelse, internethandlen har aldrig været større og robotterne er blevet en integreret del af produktionskæden.

 

Nye krav til ufaglærte

De nye vilkår på arbejdsmarkedet 4.0 stiller nye krav til de ufaglærtes faglige og sociale kompetencer. Fremtidens ufaglærte vil være kendetegnet ved stærke faglige kompetencer inden for deres brancheområde, samtidig med at de har et højt service og kommunikationsniveau, der gør dem i stand til at arbejde på tværs af faggrænser på et omskifteligt arbejdsmarkedet.

 

TAMU 4.0

For at imødegå de nye krav til fremtidens ufaglærte skal en arbejdsmarkedsuddannelse som TAMU ses efter i sømmene. Det har ifølge Direktør Peter Staun Kastholm været den store drivkraft for at udvikle TAMU 4.0.

”TAMU 4.0 er ikke en løsrevet ide. Det er en nødvendig reaktion for at imødegå kravene på arbejdsmarkedet. Undervisningsministeriet har givet os et år til at udarbejde nye uddannelsesbeskrivelser, så vi lever op til de faglige krav inden for hvert brancheområde. Det bliver en krævende og givende udviklingsproces, hvor alle medarbejdere vil blive inddraget, så vi sammen kan realisere TAMU 4.0 med udgangen af 2018. ”

 

Fælles vision

Peter Staun Kastholm fremhæver, at realiseringen af TAMU 4.0 kræver, at alle arbejder efter samme vision, mission og værdier.

”Alle skal i arbejde. Det er vores store vision. Derfor har vi en mission, om at levere uddannelse med jobgaranti. Det er vores fælles udgangspunkt, som vi hver dag arbejder sammen om at realisere. Selvfølgelig med udgangspunkt i vores værdier vi handler, tager ansvar og ser fremad.Det er handlingerne, der gør os til dem vi er. Det er os selv, der har ansvar for de valgte handlinger. Samtidigt med at vi holder fast i fremtidsblikket, da det altid er muligt for os at handle anderledes i morgen, end vi gør i dag. Det er drivkraften i TAMU. ”

 

86% procent i arbejde eller uddannelse

I år har TAMU formået at bringe 86% i arbejde eller uddannelse. Det viser ifølge Peter Staun Kastholm, at TAMU er på rette vej mod at realisere visionen.

”Vi er på vej. Reelt set når vi aldrig i mål, da vi altid kan blive bedre. Jeg kalder det også den uendelige ambition. TAMU skal være den bedste arbejdsmarkedsuddannelse for udsatte unge. Det er og har altid været opgaven. ”

 

TAMU har indgået et rådgivningssamarbejde med ALKA om forsikringsrådgivning af TAMUs elever.

Alka 

Direktør Peter Kastholm, er yderst tilfreds med samarbejdet, der fra TAMUs side fortsætter arbejdet med elevernes økonomiske dannelse. 

TAMU er en uddannelse med Jobgaranti. Det betyder imidlertid ikke, at vi nøjes med at sikre et arbejde til vores elever. Der ligger et stort arbejde i, at gøre vores elever økonomisk bevidste, for at sikre at de ikke ender i gamle vaner, når økonomien ikke slår til. Deres økonomiske dannelse består i at eleverne overvejer de forhold som en fremtid også uventet kan bringe.

Der er ikke tale om forsikringssalg, men om rådgivning og dannelse
At eleverne på TAMU, nu får undervisning i forsikringer er ikke et påbud om, at de absolut skal tegne forsikringer, ej heller at det skal være hos ALKA.

To gange om året, vil hver skole få besøg af ALKAs forsikringsrådgivere. Her vil ALKA undervise eleverne i, hvorfor det er en god idé at forsikre sig. Det er mere reglen end undtagelsen, at elever på TAMU ikke er korrekt forsikret. Mange har tidligere været indsatte og har ikke tænkt i boligsikring. Disse elever vil gennem det nye tiltag kunne få rådgivning til, hvilken forsikring der passer netop dem og deres livssituation.

Det handler om stabilitet
Hvis vi skal kunne gøre vores unge klar på at begå sig i arbejdslivet udenfor TAMU, er arbejdet med deres økonomiske dannelse, også et arbejde med, at gøre det klart for vores elever, hvad det vil sige at have forsikringer. Vi ønsker at vores elever gennem et forløb på TAMU, opnår en dannelsesgrad, der gør at de vil kunne opnå varig tilknytning til arbejdsmarkedet. - Direktør Peter Kastholm

Der er mange aspekter inde over, når en elev bliver optaget i TAMU. Allerede fra første dag bliver eleverne mødt med krav om gældsafvikling, styr på bolig og opsparing til kørekort. På TAMU lærer eleverne at tage ansvar for deres handlinger. At tage ansvar og kunne se konsekvenserne af egne handlinger, også i fremtiden, spiller godt sammen med det at have styr på sine forsikringer 

Penge 

SkillerVil du gerne arbejde med Social Læring?

Kursus

TAMU udbyder nu pædagogisk efteruddannelse til undervisere, vejledere og værkmestre, der gerne vil understøtte unge i at overskue konsekvenserne af deres handlinger. I år tilbyder TAMU både grunduddannelse til 30 ECTS samt en række specifikke kurser i blandt andet konsekvenspædagogisk vejledning. Pædagogisk udviklingschef Rasmus Kjær understreger, at det bredere kursustilbud afspejler den pædagogiske udvikling, som i TAMU har betydet, at 92. pct af eleverne kom i arbejde eller videre uddannelse i 2016. 

”Vi har virkelig arbejdet meget med i samarbejde med både gymnasielærere, vejledere og faglærere at udvikle konsekvenspædagogikken, så den rammer udfordringerne i tiden. Det skal vores efteruddannelser efterleve, og det er heldigvis lykkedes”

Konsekvenspædagogik har rødder i eksistensfilosofien. Gennem opbygning af sociale kompetencer er målet at understøtte andre i at overveje konsekvenserne af deres handlinger. Både for dem selv og for andre. Som en deltager på grunduddannelsen Konsekvenspædagogik 1 fortæller, er det det individuelle arbejde med at blive en del af et fællesskab, som er afgørende.

 "Jeg har som vejleder fået indsigt i betydningen af den individuelle tilgang til den enkelte elev. Det at eleven løbende bevidstgøres om konsekvenserne af egne handlinger, samt anerkendes  for sine sociale og faglige kompetencer er altafgørende for at få   et varigt positivt resultat.”  — Irma Jukovic, Vejleder, Krami Malmø

Første gang TAMU åbner dørene for deltagere er 15-16 maj 2017, hvor Introduktionskursus i konsekvenspædagogik gennemføres i Vitskøl Klosters smukke rammer. Klostret drives af elever fra TAMU Vitskøl og du vil derfor komme helt tæt på et konsekvenspædagogisk uddannelsesmiljø, hvor elever tager ansvar for, at du får et uforglemmeligt ophold.

Du kan læse mere om kurset her og finde andet interessant materiale og kurser i vores efteruddannelsesprogram her

 

Skiller

 

 

DIREKTØR TIL EKSPERTGRUPPE: "HUSK DE VOKSNE UNGE MED HÅRDERE BAGGRUND"

Image2

Mange venter i disse timer på, at ”Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse” kommer med deres oplæg til en bedre løsning på udfordringerne omkring de mange unge, som ikke får en ungdomsuddannelse.
I ventetiden har TAMU’s nyhedsbrev sat direktør Peter Kastholm i stævne for at give sit bud på, hvad der gør TAMU til noget særligt
 
Ikke et forberedende tilbud
Kastholm lægger ud med at forklare, hvordan TAMU som en jobforberedende uddannelse, til unge mellem 18 og 30 år, adskiller sig fra fx EGU, STU, og Produktionsskolerne?

”TAMU er en arbejdsmarkedsuddannelse og ikke et uddannelsesforberedende tilbud. Eleverne er gennemsnitligt 22 år,

når de starter hos os. De har alle prøvet mange forskellige forsøg på ungdomsuddannelse og forberedende tilbud, uden at de er lykkedes.”

Job til en hård målgruppe

Uddannelsen i TAMU skal sikre, at de unge kan få og fastholde et job efter endt TAMU-forløb. I 2016 blev 92 % af de elever, som blev uddannet i TAMU udsluset til arbejde (78%) eller uddannelse (14%). Hovedparten af de der gik i uddannelse, gjorde det gennem en læreplads.

”Vi arbejder med unge som kommer fra hårde miljøer præget af stærk kriminalitet, massive omsorgssvigt og stofmisbrug. Derfor arbejder vi i tæt samarbejde med relevante myndigheder for at sikre, at vores elever ingen anden udvej har. TAMU er den sidste chance for at opnå uddannelse for denne her gruppe”


Når du møder en elev på TAMU, er der ingen tvivl om, at disse elever ikke passer ind i de mere traditionelle tilbud. Der er tale om voksne unge, som gennem deres opvækst har oplevet mange sociale nedture, og som ikke har mulighed for at tage en uddannelse af normal teoretisk vej. Af TAMU’s samlede elevtal fra 2009-2015, var hele 62% tidligere kriminelle og 69% misbrugere.

Konkrete aftaler skal sikre, at eleverne kommer godt videre
Da TAMU er 37 timers praktisk tilrettelagt arbejdsmarkedsuddannelse, opnår eleverne godtgørelse, mens de er der. Den kan maksimal svare til højeste dagpengesats, men er det aldrig i praksis. 15% af beløbet er en fremmøde bonus, der kun udløses hvis eleven møder til tiden, og er aktiv hver dag. Godtgørelsen reduceres desuden for hver sygedag og udeblivelse, eleverne har.

”Vi kan godt forstå, at vores godtgørelse udefra kan synes høj, men hvis man går tallene efter, så vil man se, at der er en række konsekvenspædagogiske metoder, der gør at eleven aldrig opnår den maksimale ydelse. En TAMU-elev får i gennemsnit udbetalt 8300 kr. pr. måned.”

Samtidig kan man ikke arbejde ved siden af sin uddannelse i TAMU, og eleverne skal ved deres opstart indgå bindende aftaler om at tage kørekort, afvikle gæld, lave boligopsparinger o.lign., så de med deres godtgørelse arbejder ansvarsfuldt med deres økonomiske dannelse

”Da vi i TAMU arbejder med konsekvenspædagogik, er der ingen elever, som slipper for at indgå aftaler om, hvad det øgede råderum skal bruges til. Ingen aftaler, ingen optagelse, da alle disse økonomiske forhold vil være en hindring for beskæftigelse efterfølgende. I TAMU har vi altid øje for, hvad der vil fastholde eleven i arbejde.”

Da TAMU er en kombination af det arbejdspladslignede og brugen af konsekvenspædagogik, bliver eleverne udfordret hver eneste dag. Det betyder også, at eleverne gennem deres uddannelse bliver afskediget og ansat, som følge af deres handlinger. Undervejs vil eleverne opleve brud i form af nulstillinger og bortvisninger, der alle er et led i elevernes samlede læringsproces.

Et helt specielt koncept
TAMU er et helstøbt uddannelseskoncept, der hjælper de unge til arbejde.

”Vi benytter os af vores kostskole til at hjælpe vores elever med, at komme væk fra deres lokalmiljø og starte på en frisk”

At flytte eleverne ind på kostskolen betyder, at TAMU kan tilbyde at hjælpe eleverne væk fra det miljø, de før har hængt fast i. Her vil de møde de udfordringer, der skal til for at kunne komme godt over på den anden side og videre i job.

”TAMU er et samlet koncept, der er svært at kopiere. Kostskolerne gør os fleksible i forhold til elevernes udfordringer med bolig og dårlig vennekreds. Vores landsdækkende system giver os mulighed for at udfordre eleverne med flere typer af uddannelsesudfordringer. Vores individuelle optag, gør det muligt at optage de unge fra dag til dag, så ventetiden ikke bruges på kriminalitet eller misbrug. Endelig giver vores konsekvenspædagogik os mulighed for gennem arbejdspladslignende vilkår, at arbejde med elevernes ansvar for deres fremtid”

 Skiller

 

VEJEN FRA KRIMINALITET TIL ARKIL

Tamu Nyhedsbrev

TAMU er den sidste uddannelsesmulighed for tilpasningsvanskelige unge, som falder helt igennem uddannelsessystemet pga. kriminalitet og misbrug. Den 26-årige Richard Przybylski er en af de mange TAMU-elever, som på trods af en kriminel fortid er kommet videre i job.

”Jeg er født ind i en kriminel familie og har tilbragt mange år i fængsel. Jeg kunne sagtens have fortsat min kriminelle løbebane, men lige siden jeg var teenager, har jeg altid drømt om at komme på den anden side af samfundet. ”

Med en kriminel fortid og utallige nederlag i bagagen var det uklart, hvorledes denne drøm kunne realiseres. Heldigvis havde Richard en bror, som allerede havde gået på TAMU. Det blev Richards adgangsbillet.

”TAMU var min eneste mulighed for at nå min drøm. Dengang jeg kom på TAMU havde jeg stadig det med, som jeg havde lært i min barndom. Men det fik TAMU vendt op og ned på. Her lærte jeg at komme til tiden og tage ansvar for mit arbejde. Altså de grundlæggende principper, som du skal bruge for kunne klare dig på arbejdsmarkedet. ”

Her et år efter TAMU er Richard kommet på den rigtige side af samfundet og er begyndt i mesterlære.