2016

December 

JULESTEMNING – 91% I ARBEJDE ELLER UDDANNELSE

Pernille

I år har TAMU opnået det hidtil bedste resultat nogensinde. 91% af alle eleverne er efter endt uddannelse kommet i job eller uddannelse. 91% har gennemført uddannelsen.

I 2016 igangsatte TAMU flere tiltag, som sikrer, at TAMU fra 2017 bliver en uddannelse med jobgaranti. Det skyldes ikke mindst et bedre og mere åbent samarbejde med eksterne kræfter.

  • Der er indgået aftale med Arbejdernes Landsbank om at sikre økonomisk dannelse for eleverne.
  • Oprettelsen af lokale advisory boards er opstartet med succes.
  • Internationalt samarbejde har skabt grundlag for en bedre vejledningskultur.
  • Et mere forpligtende samarbejde med UU og kommuner har givet bedre opfølgning på de unge.

TAMU’s Direktør Peter Staun Kastholm ser derfor frem til, at alle elever, som gennemfører hele uddannelsen, opnår en jobgaranti.

”TAMU er en unik mulighed for unge på kanten, som aktivt tager stilling til deres eget liv. Derfor er jeg stolt over, at de elever, som gennemfører hele uddannelsen, fremover opnår en jobgaranti. I den forbindelse vil jeg gerne sige tak til vores samarbejdspartnere, virksomheder, arbejdsgivere og kommuner for deres væsentlige bidrag til, at de unge kan blive duelige samfundsborgere. ”

TAMU er klar til 2017, hvor vi vil styrke samarbejdet med kommuner, virksomheder og arbejdsgivere samt igangsætte flere tiltag, som vil cementere, at TAMU er og bliver en uddannelse med jobgaranti. 

 Skiller

NOVEMBER 

Økonomisk dannelse - TAMU og Arbejdernes Landsbank indgår samarbejde

Img 3205

TAMU har indgået et rådgivningssamarbejde med Arbejdernes Landsbank. Derfor kan alle TAMU-elever fremover få gratis økonomisk rådgivning hos Arbejdernes Landsbank. 
TAMU’s Direktør Peter Kastholm er yderst tilfreds med samarbejdet, som er et af flere konkrete tiltag, der sikrer, at TAMU fra 1. januar 2017 er en uddannelse med jobgaranti.

Mange af TAMU’s elever har gæld, så de har faktisk haft svært ved at få økonomisk rådgivning eller sågar en bankkonto. Men det er fortid nu. I fremtiden tilbydes alle elever økonomisk rådgivning og en bankkonto, så de kan få lagt et budget og spare penge sammen. Det er altafgørende, så de kan få realiseret deres drømme om familie, bolig, kørekort, gældsafvikling og fast arbejde.

En særlig TAMU-linje
De økonomiske problemer har forhindret mange elever i at gennemføre deres TAMU-uddannelse og efterfølgende fastholde et arbejde. Derfor er direktøren glad for at samarbejdet er blevet skudt godt i gang på TAMU-Center Aalborg. 
Her oplevede de engagerede elever kompetent og relevant undervisning om RKI, kviklån, budget og opsparing af bankens to udsendte Trine og Jonas

Arbejdernes Landsbank har også oprettet et særligt telefonnummer til TAMU, så alle elever kan få telefonisk rådgivning. Det særlige nummer sikrer, at når en elev ringer, så ved de ansatte allerede, at det er en TAMU-elev. Således kan de yde optimal rådgivning og vejledning.

Forpligtende aftaler
Planen for samarbejdet er, at det skal udbredes på alle TAMU-Centre i løbet af 2017, hvorefter Arbejdernes Landsbank vil afholde to møder hvert år, på alle TAMU-Centrene. Eleverne vil blive undervist i relevante økonomiske problemstillinger, der kan hindre dem i at fastholde et arbejde. Desuden vil medarbejdere på hver TAMU-Center lave konkrete handlingsorienterede aftaler med hver enkelt elev om kørekort, gældsafvikling, budget og opsparing, hvortil direktøren udtaler.

"Samarbejdet med Arbejdernes Landsbank kommer helt sikker til at understøtte vores elever, så alle får mulighed for at få styr på deres økonomiske problemer. Økonomi må nemlig ikke blive en hæmsko for deres uddannelse eller videre arbejdsliv. I det store hele handler det om økonomisk dannelse af vores elever."

Samarbejdet med Arbejdernes Landsbank er et af mange konkrete tiltag, som professionaliserer tilgangen overfor eleverne, så de kan fastholde sig i uddannelse og sikre jobgarantien.

 Skiller

OKTOBER 

Uddannese med Jobgaranti

20160601Mbr2294 1

TAMU vil fremover garantere, at elever, som gennemfører hele uddannelsen, får et job på mindst 20 timer om ugen. TAMU bliver således, ifølge Direktør Peter Kastholm, en uddannelse med jobgaranti.

”Garantien er en fælles forpligtelse. De elever, som har viljen til at gennemføre et helt uddannelsesforløb, vil også skabe sig kompetencen til at opnå ansættelse. Vi vil til gengæld sikre kontakten til de arbejdsgivere, der har brug for deres kvalificerede arbejdskraft. ”

Tiltaget skal fungere som en kvalitetssikring af uddannelsen. Jobgarantien indføres for, at eleverne hver dag i uddannelsen mødes med de krav, som stilles på arbejdsmarkedet. Samtidig skal den pædagogiske indsats garantere, at eleverne bliver løftet de steder, hvor de halter bagefter.

”Jobgarantien skal få os til at stå på tæer for at tilbyde den bedste uddannelse til målgruppen. Det skal samtidig ske ved, at vi, ud fra konsekvenspædagogikken, arbejder med elevens eget ansvar og vilje til at opnå fast arbejde. ” 

Peter Kastholm fremhæver især tre grunde til, at TAMU indfører jobgaranti nu.

”For det første har en stor Rambøll-undersøgelse netop vist, at TAMU, bedre end nogen andre uddannelsestilbud, sikrer beskæftigelse til unge på kanten.  For det andet oplever vi en stigende efterspørgsel på arbejdskraft hos arbejdsgiverne. For det tredje har vi aldrig før udsluset så mange til arbejde som nu. ”

Det handler om at sikre det bedste alternativ for dem, der falder igennem.

”Vi skal have flere i uddannelse og flere igennem. Hvert år falder ca. 4000 mennesker igennem uddannelsessystemet og står tilbage uden et alternativ. ”

Elever skal kende til jobgarantien

Når eleverne kommer til deres første informationsmøde i TAMU, får de at vide, at de kan opnå en jobgaranti, hvis de gennemfører hele uddannelsen. Det er en garanti, som indfris, hvis begge parter lever op til den fælles aftale.

Peter Kastholm understreger, at alle elever vil blive mødt med individuelle krav. Alle elever skal have styr på bopæl og straffeforhold. Alle elever skal lave handlingsorienterede aftaler om afvikling af gæld, opbygning af sprogkompetencer og om at tage kørekort. Disse elementer må ikke stå i vejen for en senere tilknytning til arbejdsmarkedet.

”Vi forventer ikke, at eleverne har styr på alt fra dag ét. Ellers var de ikke TAMU-elever. Men vi forventer, at de er villige til at indgå og efterleve aftaler, der ikke gør disse forhold til et problem på sigt. ”

For at understøtte udviklingen tilføjer Peter Kastholm at der netop er indgået samarbejde med Arbejdernes Landsbank om oprettelse af konti og rådgivning i forbindelse med gældsafvikling og opsparing til kørekort.

Når eleverne optages, så vil de fremover have et klart mål. Dermed kan TAMU’s medarbejdere arbejde målrettet med udviklingen af elevens sociale og faglige kompetencer, så han eller hun kan opnå og beholde et job.

 Skiller

SEPTEMBER 

TAMU giver markant flere job til udsatte unge

Nils

På højre hånd har han Dannebrog og under det en skelethånd. Niels Jacobsen er tatoveret til fingerspidserne. For få år siden ernærede han sig gennem rockerkriminalitet og narkosalg. I dag er han formand for et rengøringssjak på Danpo kyllingeslagteri.

”Selv om jeg kun er 25 år, har jeg oplevet alt. Jeg kan jeg sætte mig ind i alle situationer”, siger Niels og tilføjer med slet skjult stolthed, at straffeattesten nu er ren, kørekortet tilbage i pungen og navnet slettet i RKI.

Ny-Rambøll analyse

Niels Jacobsen er et godt eksempel på den konklusion, som Rambøll Management Consulting drager i sin rapport ’TAMU-effekten. En rapport om job- og uddannelseseffekter & samfundsøkonomiske gevinster, 2016’.Undersøgelsens centrale resultater lyder ifølge Tune Bergholt Hammer, chefkonsulent i Rambøll, således:

  • Udsatte unge, som har gennemført en TAMU-uddannelse, ender med en beskæftigelsesgrad på omkring 35 pct. efter knap 6 år, mens tallet er ca. 25 pct. for kontrolgruppen. Det er en effektforskel på ca. 30 pct
  • Den beskæftigelsesøkonomiske gevinst for samfundet er 607.750.000 kr. Det svarer til 251.000 kr. pr. elev. Vurderingen er konservativ, da der ikke er taget højde for afledte effekter
  • Selv når der sammenlignes med lignende uddannelsestilbud for denne udsatte målgruppe, er beskæftigelseseffekten signifikant højere

Sæt fokus på arbejdsmarkedsuddannelser

På trods af de fremragende resultater er den politiske opmærksomhed på arbejdsmarkedsrelaterede uddannelser forsvindende lille, mener Peter Kastholm, direktør i TAMU.

”Undersøgelsen skyder en pil igennem forestillingen om, at udsatte unge altid skal placeres i uddannelsesforberedende tilbud. De kan med fordel rettes mere mod arbejdsmarkedet end ungdomsuddannelserne. ”

Aktuelt set er der ifølge Lone Folmer Berthelsen, erhvervsuddannelseschef i Dansk Industri, behov for kvalificeret arbejdskrav og denne opgave kan TAMU være med til at løfte.

“Vi har brug for tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft på alle niveauer. Uddannelse er ikke et mål i sig selv, men et middel til at nå et mål. TAMU fokuserer på at bringe deres særlige målgruppe i job. At give dem oplevelsen af at kunne klare sig selv. Nogle unge mangler den helt grundlæggende evne til at kunne begå sig i et fællesskab. TAMU er med til at give dem den dannelse. ”

I TAMU opnår de udsatte unge sociale og faglige kompetencer, så de kan begå sig på og bidrage til arbejdsmarkedet. Derfor bør uddannelsespolitikken for unge på kanten rettes mod arbejdsmarkedsuddannelser fremfor ungdomsuddannelser. 

 Skiller

JUNI 

TAMU-elever leverede varen på Folkemødet

Img 0263


På Folkemødet har de mange teltholdende arrangører travlt med at få de praktiske rammer til at klappe. Derfor havde både 3F, FOA og Dansk Erhverv igen i år allieret sig med elever fra TAMU. De i alt seks elever arbejdede fra tidlig morgen til sen aften med servering, udskænkning, indkøb, madlavning og andre praktiske opgaver. På den måde kunne arrangørerne koncentrere sig om at få den indholdsmæssige del af de forskellige arrangementer til at fungere optimalt. 
Alle arrangører fremhævede, at det var en hjælp, som kunne mærkes. Især når eleverne grundet andre opgaver måtte forlade teltet.

”Man kunne virkelig mærke, når de havde en kort pause. ”

Udover det praktiske ansvar var der rift om at komme i snak med de unge elever, der på hver deres måde satte ansigt på mange af de arrangementer, som handlede om unges adgang til uddannelses- og arbejdsmarked. I teltene kunne alle besøgende høre de unges egen mening. Det gjorde sig også gældende til TAMU’s eget debatarrangement 'Sådan får vi udsatte unge i job eller uddannelse'. I arrangementet deltog nuværende TAMU-elev Nicolaj, som nuancerede debatten ved at repræsentere målgruppen.

”Jeg har levet som hjemløs, røget mindst 15 joints om dagen og skaffede penge gennem kriminalitet. På TAMU fandt jeg min passion og nu drømmer jeg om at blive kok. ”

En anden elev Marc deltog i undervisningsministeriets debatarrangement ’Ungehøring’. Her ønskede ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse at inddrage de unge for at høre, hvornår de oplever at uddannelse meningsfuldt. Marc fortalte her om værdien af kortere og praktisk tilrettelagte uddannelsesforløb.

”Jeg lærer bedst med mine hænder frem for mit hoved. Jeg har nemlig behov for at kunne se meningen med, hvad jeg laver. Min fortid er jo broget, så jeg har haft svært ved at se en fremtid for mig, så en erhvervsuddannelse på fire år er lang tid. ” 

I uddannelsesdebatten skal vi huske på og inddrage de unge, som siges at leve på kanten, men som gennem kortere uddannelsesforløb hos TAMU, og senere igennem AMU-kurser, kan erhverve sig faglige og sociale kompetencer til at bide sig fast på arbejdsmarkedet.

I TAMU glæder vi os til næste års Folkemøde, hvor vi endnu engang drager afsted til Bornholm.

 Skiller

MAJ 

Hvad skal der til for at få de unge på kanten i arbejde?

Pmtrae

Unge uden for arbejdsmarked koster årligt det danske samfundet 12 milliarder. Men det uddannelsespolitiske fokus på, at 95% af alle unge skal have en ungdomsuddannelse samt den sideløbende strategi om at gøre ufaglærte til faglærte, fastholder de unge på kanten.

Vi uddanner til mere uddannelse

I uddannelsesverden imødegås denne udfordring ofte ved at uddanne til mere uddannelse, men i praksis virker det ikke. Det konstateres bl.a. i debatindlægget i Information af Rasmus Kjær og Villy Hovard.

”Antallet af unge, der har været inaktive i over et halvt år, er steget med hele 30 procent siden 2008. Måske fordi vi både politisk og praktisk har været mere optagede af at forberede unge på uddannelse end på arbejde. Virkeligheden er, at der trods et fald stadig er 600.000 ufaglærte job i Danmark, og skal vi ledigheden til livs, må vi i større grad rette uddannelser mod og med dette jobmarked. ”

Bedre sammenspil mellem uddannelse og arbejdsmarked

Hovard og Kjær fremhæver arbejdsmarkedsuddannelser som en løsning. De unge på kanten kan igennem en arbejdspladslignende uddannelse hos TAMU erhverve sig sociale og faglige kompetencer, som sætter dem i stand til at begå sig på arbejdsmarkedet.

Efter TAMU kan de unge højne deres kompetencer gennem AMU-kurser, som kvalificerer dem til mere krævende arbejde.

”Faglig uddannelse skal i vores øjne hænge sammen med udviklingen af de sociale kompetencer, som efterspørges blandt arbejdsgivere. De sociale kompetencer læres ikke kun på skolebænken, men gennem faglige fællesskaber på arbejdspladser eller i arbejdspladslignende miljøer. Derfor er det vigtigt at målrette uddannelsesindsatsen. ”

Der er med andre ord brug for at målrette uddannelsesindsatsens mod arbejdsmarkedet. Herved kan unge på kanten med sociale og faglige kompetencer i bagagen komme i arbejde og bibeholde det.

 Skiller

APRIL 

25 MIO. SIKRER BEDRE UDDANNELSE             

20150424Mbr1253

Fonden til Vitskøl Klosters Bevarelse og Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) har nu i fællesskab igangsat et stort og ambitiøst projekt, der sikrer bedre uddannelse for TAMU’s elever. Takket være donationen fra Den A.P. Møllerske Støttefond på 25 millioner kroner kan vi nu tage de næste skridt i udviklingen af TAMU’s uddannelsesaktiviteter samt åbne de fredede gamle bygninger for en større offentlighed.

TAMU-Center Vitskøls elever er til daglig med til at drive Vitskøl Kloster, der er beliggende i Vesthimmerland. Borgmester Knud Kristensen er begejstret over støtten og udsigten til at skabe mere levende uddannelse til de unge.

”Det er flot, at Støttefonden har givet donationen og ser udviklingspotentialet for TAMU’s unge og borgerne i Vesthimmerlands Kommune. I kommunen har vi bidraget med vores viden og bakket op om projektet, så det tager hensyn til områdets fredninger og samtidig skaber en åben og levende uddannelsesplads”.

Bedre pædagogisk arbejde

Det vigtigste for TAMU er, ifølge direktør Peter Staun Kastholm, at skabe bedre uddannelse. 

”Donationen giver os muligheden for at bygge en kostskole, der lever op til alle de moderne krav. Det er samtidig en unik mulighed for at få eleverne helt i front, når det gælder uddannelse inden for gartneri, service og turisme”.

Det øgede fokus på service og turisme er allerede igangsat, så TAMU-Center Vitskøls elever er klar til at stå for sommerens rundvisninger i de gamle ruiner og klosterhaven. Arbejdsopgaven besidder et stor uddannelsespotentiale, da eleverne får ansvaret for at formidle Vitskøl Klosters stolte historie.  

Kulturel arv og uddannelse

Formanden for Fonden til Vitskøl Klosters Bevarelse Jens Kramer Mikkelsen fremhæver, at donationen vil sikre en bedre og større adgang til den levende kulturarv.

”Vi har store ambitioner med brugen af Vitskøl Kloster. Donationen sætter gang i en proces, hvor stedet kommer til at spille en endnu større rolle i lokalmiljøet, som fremover vil opleve et stykke danmarkshistorie fra 1158 til i dag formidlet på en professionel måde”.

 Skiller

MARTS 

Arbejdsgivere skal kvalitetssikre uddannelse

20120522Mbr5175

Sidste år kom 83% af TAMU’s elever efter endt uddannelse videre i job eller uddannelse. Men det får ikke TAMU’s ledelse og medarbejdere til at hvile på laurbærbladende. Arbejdernes Erhvervsråd har anslået at 173.000 unge under 30 år, som hverken er i job eller uddannelse.

Derfor mener TAMU’s Direktør Peter Kastholm, at TAMU i samarbejde med arbejdsgivere skal arbejde hårdt for at få de sidste 17% i arbejde.

”I TAMU er vi stolte over de 83%, men vi arbejder hårdt for at få de sidste 17% i arbejde. Missionen er klar for i år. Vi vil kvalitetssikre vores arbejdspladslignende uddannelse, så endnu flere elever kommer i job eller uddannelse. Vi har jo et uddannelsesmæssigt ansvar over for de unge, som falder igennem uddannelsessystemet og ikke har andre muligheder end TAMU”.

TAMU vil kvalitetssikre uddannelsen ved oprette lokale Advisory Board. Målet er på den måde at knytte lokale arbejdsgivere tættere til hvert enkelt af de seks TAMU-Centre.

Det vil have to positive konsekvenser. Den første er, at arbejdsgiverne kommer ud og møder eleverne, fortæller om deres virksomhed samt opstiller kravene for arbejdsmarkedet. Den anden er, at arbejdsgiverne bruger deres netværk til at skaffe jobs til eleverne, samtidig med at de kan komme med indspil til at kvalitetssikre uddannelsen.

Arbejdspladslignede uddannelse

Det andet tiltag er at optimere brugen af faglærercirkler. En faglærercirkel er et åbent netværk bestående af faglærere, der på tværs af TAMU-Centrene udvikler fagområderne. Cirklerne er åbne, så eksterne aktører kan deltage og bidrage.

Det understøtter faglærernes mulighed for i samarbejde med arbejdsgivere at sikre arbejdsmæssig kvalitet i elevernes uddannelse.

Pædagogisk udviklingschef Rasmus Kjær fremhæver, at formålet hermed er, at faglærerne sammen med eksterne aktører fremtidssikre de arbejdspladslignende vilkår.

”I år vil faglærercirklerne optimeres ved at inddrage flere repræsentanter fra arbejdslivet. De vil understøtte og udfordre TAMU’s faglærer, så vi sikrer, at elevernes uddannelse er arbejdspladslignende”.

I hele 2016 er det et overordnet pejlemærke, at TAMU fungerer og anerkendes som en arbejdspladslignende uddannelse rettet mod arbejdsmarkedet.

 Skiller

FEBRUAR 

Konsekvenspædagogik efteruddannelse

20161208Mbr8510

Hvordan understøtter lærere og pædagoger de unge i at begå sig socialt? Hvordan lærer de unge selv at tage ansvar for konsekvenserne af deres handlinger? Hvordan bidrager praktikerne til at skabe en uddannelse med tydelige forventninger og forudsigelige rammer? 
Alt det kan du lære på den nye efteruddannelse i konsekvenspædagogik.

En brugbar efteruddannelse
TAMU har etableret et gensidigt samarbejde med Høgskolen i Østfold og udbyder derfor i 2016 en konsekvenspædagogisk efteruddannelse på 30 ECTS point. Målet i konsekvenspædagogik er, at den enkelte lærer at handle og tage ansvar for de naturlige og logiske konsekvenser, der følger af en handling.

"Under uddannelsesforløbet vil deltagerne opnå viden om konsekvenspædagogikken samt lære, hvordan man bruger den i praksis. Derfor henvender uddannelsen sig også primært til pædagogiske praktikere, som ønsker at styrke og reflektere over egen praksis”, forklarer TAMU’s pædagogisk udviklingschef Rasmus Kjær.

Skandinavisk vokseværk
Efteruddannelsen er åben for alle og afholdes i både Sverige og Danmark. I Sverige har man i en lang årrække været inspireret af konsekvenspædagogikken. Det gælder bl.a. vejledningsenheden Krami, som er etableret i 21 svenske kommuner. Kramis formål er, at udsatte unge gennem et rehabilitetsprogram kan komme i job. 

Pædagogisk professionalisme
”Vores pædagogiske fokus er konsekvenspædagogikken, fordi den er udviklet til at kunne arbejde professionelt med de sociale problematikker, som blandt andet Kramis målgruppe står overfor. I Krami Malmø stiller vi høje krav til medarbejdernes professionalisme, så efteruddannelsen er en kvalitetssikring af, at deres arbejde bliver gennemført ordentligt. Alt andet vil være amatøragtigt og blot øge risiko for, at de unge udsættes for en tilfældig pædagogisk tilgang frem for den fælles pædagogik, som virker over for målgruppen”, udtaler sektionschef i Krami Mikael Andersson.

I TAMU ser vi frem til at afholde årets efteruddannelse, som vil bestå af fire moduler af tre dages varighed fordelt fra marts til oktober. Der afholdes eksamen i slutningen af november. 

Skiller
JANUAR 

Efter TAMU - 82% i job eller videre uddannelse

 Seb6681

I år har TAMU opnået et godt resultat, da 82% af alle elever, som har gennemført en hel TAMU-uddannelse, er kommet i job eller uddannelse. Malene Hillers er en af mange TAMU elever, som er kommet godt videre. 

Malene havde før hun startede på TAMU-Center Aarhus prøvet flere uddannelser, men hun havde meget fravær og svært ved at møde til tiden. 

I TAMU oplevede hun en anden uddannelseskultur. Her fulgte man op på hende, når hun ikke kom til tiden. "Det at man følger op på én gør, at man føler, at de ikke er ligeglade". 

I starten af uddannelsen havde Malene forsat svært ved at komme til tiden, men undervejs lærte hun, at hendes handlinger havde konsekvenser for andre. "Jeg lærte mest af at blive afskediget. Det afgørende er, at der er en konsekvens, så man bliver prikket på skulderen, når man gør noget, som ikke er i orden. Jeg havde aldrig tænkt på, at hvis jeg besluttede mig for ikke at komme på arbejde, så påvirkede det også de andre. Faglærerne havde en plan og alle de andre kom bagud, fordi de skal lave flere menneskers arbejde."

Afskedigelsen er en grænsesættende konsekvens i TAMU, der betyder at elever må søge om ansættelse på et andet værksted, hvis de vil bevare deres godtgørelse. De grænsesættende konsekvenser gør, at faglæreren har et alternativ til snakkepædagogikken, hvor hans eneste redskab er at appellere til eleven. Selvfølgelig skal konsekvenserne altid være kendte på forhånd og afskedigelsen forudsætter altid brugen af konsekvenspædagogiske metoder.

Malene blev hurtigt en del af arbejdsfællesskabet på træværkstedet, hvor de arbejdede sammen for at levere gode produkter til kunderne. På værkstedet oplevede hun, at der var behov for hende og de andre, hvis de skulle nå kundernes bestillinger. Malene fik også en masse succesoplevelser, da hun fandt ud af, at hun var god til arbejde med træ og kunne lide det. 

I dag går Malene på møbelsnedkeruddannelsen i Herning og er, ligesom årets færdiguddannede elever, kommet videre i livet.