Digitalisering af undervisningen

Maxresdefault

Arbejdsmarked 4.0 kræver, at alle løfter deres digitale kompetencer. Det stiller nye krav til uddannelserne i TAMU. Ikke kun i forhold til den faglige udvikling af fagområder, men i lige så høj grad til måden, hvorpå medarbejdere anvender digitale værktøjer og medier til at kvalificere elevernes praktiske uddannelse. Der er ifølge Rasmus Kjær behov for, at opbygge digital eventyrlyst.

”Vi har behov for, at alle er modige. Vi skal turde at kaste os ud i digitaliseringens muligheder. Vi skal turde eksperimentere med nye undervisningsformer. Vi skal hjælpe hinanden med at nå i mål. ”

Digitaliseringsindsatsen skal sikre, at TAMU kommer med på det digitale beat. Den består af tre mål og skal realiseres ved udgangen af 2018:

  1. Der udarbejdes en model for, hvordan TAMU gennem praktisk tilrettelagt undervisning, almenundervisning og teoriundervisning udvikler og understøtter digital dannelse blandt eleverne.

  2. Der gennemføres kompetenceudvikling for alle faglærere og koordinatorer med henblik på at styrke den enkeltes didaktiske og IT-mæssige kompetence til at kunne inddrage digitale hjælpemidler i uddannelsen af TAMU’s elever.

  3. Der laves aftale med en leverandør, der forsyner TAMU med en digital platform til at følge op på elevernes uddannelse. Platformen skal på sigt erstatte elevernes uddannelsesbog.
Stadig en praktisk tilrettelagt uddannelse
Rasmus Kjær understreger, at det ikke handler om digitalisering for digitaliseringens skyld.  Det afgørende er at bruge digitale medier til at sikre endnu bedre opfølgning og til at skabe endnu mere tid til at understøtte elevernes dannelsesproces. 

”Vi udbyder først og fremmest praktisk tilrettelagt undervisning. Det kræver tydelig opfølgning, instruktion og vejledning på elevernes handlinger. Hvis vi kan udnytte digitale medier som QR-koder, videoer på nettet, e-vejledninger til at gøre den faglige vejledning mere tilgængelig, skaber vi også bedre grundlag for social opfølgning. Samtidig udfordrer vi eleverne på deres selvhjulpenhed til og ansvarlighed for selv at søge viden og hjælp. ”


Eksperimenterne er i gang
Nogle afdelinger har allerede taget hul på udfordringen. På TAMU Vordingborg udvikler de lige nu instruktionsvideoer, som kan hentes via QR koder. Brug fx din mobile QR-scanner til at se, hvordan du pakker en rengøringsvogn. 


​                               

Rengøringsfaglæreren Anne Hebert, har tidligere brugt mediet, da det giver mulighed for at formidle viden på en ny måde. 

”Jeg har tidligere brugt QR-koder, da jeg underviste tosprogede. QR-koderne gør, at eleverne hurtigt kan få en fyldestgørende instruktion eller genopfrisket deres viden. Desuden bliver det også formidlet i øjenhøjde. De fleste unge har jo en smartphone og det kan vi udnytte læringsmæssigt. ”


Produktion af videoer
Anne Hebert understreger dog, at vi professionelt må forholde os til hvornår og hvordan vi vil udnytte medier som QR-koder og videoer.

”Det er vigtigt, at man ikke taler for hurtigt på videoer. Jeg har for eksempel lagt lyden på videoen bagefter. Man skal også være opmærksom på, om modtageren kan følge med i instruktionen og at videoen ikke bliver for lang. Udgangspunktet er, at den skal være kort, klar og præcis. ”


Mere end bare instruktionsvideoer
Anne Hebert mener, at det er centralt, at vi ikke begrænser os til instruktionsvideoer, men derimod undersøger og inddrager et bredt felt af digitale og teknologiske muligheder. 

”De digitale medier kan også bruges til at evaluere det, som man har gennemgået. Her kan man for eksempel bruge appen Kahoot til at lave quizzer. Det vigtigste er, at vi undersøger og tænker over hvilke digitale hjælpemidler, der kan løfte elevernes læring. ”


Digital dannelse
Den største udfordring i forhold QR-koder er ifølge Anne Hebert, at vi helst ikke vil have, at eleverne har deres mobiltelefoner fremme i arbejdstiden. Derfor er det vigtigt, at vi arbejder med, hvordan man kan bruge sin mobiltelefon konstruktivt i arbejdstiden. 
Rasmus Kjær er enig i udfordringen og mener, at vi skal gøre en indsats for at fremme det dannelsesmæssige element i arbejdet med digitale medier. 

”I TAMU arbejder vi hele tiden med elevernes dannelse. Vi skal støtte dem i, at indgå i og bidrage til faglige fællesskaber. Uanset om vi befinder os inden for eller uden for arbejdsmarkedet præges vores sociale liv af digitale kommunikationsformer. Vi er nødt til at klæde vores elever på til at forstå og bruge de digitale muligheder for at markere sig som helstøbte mennesker i fællesskab med andre. Det kræver digital dannelse. ” 

Med på det digitale beat
Den digitale udvikling drøner derudaf. Dermed står TAMU ifølge Rasmus Kjær på en skillevej. Vi skal med på det digitale beat, hvis eleverne skal opnå de bedste muligheder for at indgå i og bidrage til arbejdsmarkedet 4.0. 

”Hvis ikke vi kommer alvorligt op på det digitale beat, risikerer vi at være med til at skabe et digitalt prekariat. Vores elever er en oplagt ressource for samfundet. De skal have adgang til samfundets kommunikationskanaler. Deres stemmer og kompetencer er vigtige. Det er det, vi med vores digitaliseringsstrategi tager seriøst. ”