TAMU ER MED TIL AT AFHJÆLPE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT

Tusinder af unge er på overførselsindkomst, og samtidig råber dele af erhvervslivet på arbejdskraft. Især inden for service- og produktionserhvervene er det svært for virksomhederne at rekruttere medarbejdere. Og der er ikke bare brug for faglærte og medarbejdere med en lang boglig uddannelse. Der er også masser af ledige stillinger til ufaglærte.

 

Hvordan løser vi bedst muligt dette problem, og hvordan hjælper vi bedst muligt de unge, som har brug for at få løftet deres faglige og personlige kvalifikationer, før de kan træde ind på arbejdsmarkedet? Det var temaet for en paneldebat, som TAMU stod bag på Folkemødet 2019.

 

Paneldebattens deltagere var Nanna Højlund, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Thomas Drustrup, administrerende direktør i Plastindustrien, Nicolaj Ejler, partner i Realize, Cathie Folman Westh, direktør hos FGU Bornholm, Mikkel Kubel, elev hos TAMU og Peter Staun Kastholm, direktør hos TAMU.

 

Det blev en meget konstruktiv debat, hvor en af de vigtigste konklusioner var, at det er en misforståelse, at en uddannelse, som varer fire år eller mere, er den eneste vej til et godt arbejdsliv. Selv om unge får at vide, at uddannelse er alfa og omega, kan man faktisk godt få et rigtig godt arbejdsliv, hvis man har valgt at tilegne sig nogle specifikke kompetencer og arbejde som ufaglært. Derfor skal vi som samfund passe på med at gøre det til en taberhistorie, hvis man ikke har gennemført en formel uddannelse.

 

Mange unge kan efter 9-10 år i en bogligt orienteret folkeskole ikke se sig selv på skolebænken i fire år mere eller endnu længere. Derfor er der brug for uddannelsestilbud som TAMU og den kommende FGU (forberedende grunduddannelse). Og FGU og TAMU har brug for arbejdsro, så de i fællesskab kan styrke indsatsen for deres respektive målgrupper, lød en anden af debattens konklusioner.

 

Endvidere er det en nødvendighed, at kommunerne påtager sig deres ansvar for at visitere de unge de rigtige steder hen, og der må arbejdes yderligere med at styrke overgange fra det ene regi til det andet.