Grundutbildning i konsekvenspedagogik

Grundutbildningen i konsekvenspedagogik riktar sig till dig som vill arbeta professionellt och genomtänkt med konsekvenspedagogik. Under utbildningen får du möjlighet att fördjupa dig i konsekvenspedagogiken och dess användningsområden, och därigenom utveckla en praxis som utgår från den konsekvenspedagogiska människosynen och ett nyanserat användande av metoder. 

20161208Mbr8510

 

Utbildningen består av tre moduler och avslutas med examen.
Modul 1: Pedagogik, inlärning och undervisning
Modul 2: Filosofin och människosynens betydelse för pedagogisk praxis
Modul 3: Hållningar, vägledning och metodanvändning

Under utbildningen uppnår du:

  • Kunskap och förståelse för konsekvenspedagogiska perspektiv på lärande, didaktik, vägledning och samhällsutveckling. 
  • Färdigheter i att planera, genomföra och utvärdera konsekvenspedagogisk undervisning och vägledning med fokus på att stärka social handlingskompetens. 
  • Kompetenser för att kunna reflektera över och utveckla din egen praxis med utgångspunkt i konsekvenspedagogisk teori och praxis.

Utbildningen hålls på Krami Malmö.

Pris:
18.500 DKK  
Priset är inkl. måltider.

Anmäl dig via e-post: kristian.g.sorensen@tamu.dk

För mer info se grundutbildningen i konsekvenspedagogik