Efteruddannelse

TAMU tilbyder efteruddannelse til vejledere, undervisere og mentorer, der ønsker at arbejde med konsekvenspædagogik i hverdagen.

Konsekvenspædagogik er en praksisbaseret pædagogik med rødder i eksistensfilosofien. Udgangspunktet er at opbygge sociale handlingskompetencer hos deltageren, så han eller hun bliver bedre rustet til at overskue og tage ansvar for konsekvenserne af sine handlinger. Konsekvenspædagogikken er oprindelig udviklet i TAMU, men anvendes i dag i både vejledningsinstanser, fængsler, gymnasier, erhvervsuddannelser og grundskoler i hele norden.

For mere information kontakt direktør Peter Staun Kastholm, Telefon 3535 0340. Mail [email protected]

20161208Mbr8635