Principper for uddannelsen

Uddannelsen i TAMU fokuserer på to typer af kompetencer.

For det første opnår eleverne faglige kvalifikationer og arbejdsmæssige kompetencer, inden for de jobområder uddannelserne retter sig mod. 

For det andet arbejder vi systematisk med udviklingen af sociale kompetencer, så eleverne lærer at indgå i arbejdsmæssige sammenhænge og at håndtere det sociale samspil på en arbejdsplads.

20140131Mbr6718

Arbejdet med det, som vi i det pædagogiske arbejde kalder "social handlingskompetence" er beskrevet i hovedprincipperne for vores uddannelse. 

Netop den pædagogiske del af uddannelsesindsatsen er TAMU's styrke. Vi vil møde elever med synlige holdninger, værdier og begrundelser. Det er eleverne selv, som skal tage stilling til og ansvar for deres fremtid. derfor bygger TAMU også kun på et minimum af regler.

De unge i TAMU har ikke brug for at blive opfattet som sociale klienter, men som personer der skal opnå kvalifikationer og kompetencer, der matcher både deres egne forventninger og arbejdsmarkedets krav. Det gælder på det arbejdstekniske, faglige og sociale plan.