ERHVERVSLIVET SKAL KVALITETSSIKRE TAMU

Nyhedsbrev Maj 2017

TAMU har i 2017 taget nye metoder i brug, for at sikre eleverne den bedste start på arbejdsmarkedet. Det indebærer også at TAMU har igangsat nye initiativer for at gøre erhvervslivet til en aktiv del af TAMU’s udvikling. For direktør Peter Kastholm handler det om kvalitetssikring.

”TAMU udvikler sig hele tiden. Derfor er det vigtigt, at vi samarbejder med eksterne virksomheder og rådgivere. I det store hele handler det om at kvalitetssikre uddannelsen, så vores elever får det bedst tænkelige forløb”

Som et led i kvalitetssikringen har TAMU valgt at arbejde med Advisory Board. Det betyder at virksomheder med interesse i TAMU bliver en del af et netværk, som skal sikre TAMU føling med, hvad der sker i erhvervslivet og komme med input til, hvad der forventes af eleverne, når de er færdige med deres uddannelse.
Samarbejdet med erhvervslivet skal ses i lyset af, at TAMU i 2017 har indført Jobgaranti. En garanti som forpligter. Afdelingsleder i Vordingborg, Nino Kristensen taler om at Advisory Board kommer eleverne til gode.

”Enhver kvalitetsforøgelse og enhver kvalitetssikring af det samlede TAMU, ender i sidste ende hos eleverne. For hver gang vi gør noget, så det bliver mere smidigt og af højere kvalitet, så kommer det eleverne til gode.”

Samarbejde om økonomisk dannelse
Det eksterne samarbejde gør sig også gældende i undervisning og rådgivning af eleverne. TAMU har indgået samarbejde med ALKA Forsikring og Arbejdernes Landsbank. Et samarbejde der har til formål at hjælpe eleverne til at opnå en større økonomisk forståelse, end før de startede deres uddannelse på TAMU.  Gennem undervisning to gange om året, bliver TAMU’s elever præsenteret for, hvad det betyder for deres fremtid såvel som deres nutid, at de har styr på deres økonomi og økonomiske forhold. For TAMU handler det ikke om, at pådutte eleverne at vælge en specifik bank eller forsikringsselskab. Maria Brems Rasmussen, Kommunikationsrådgiver hos Arbejdernes Landsbank understreger også, at deres engagement først og fremmest handler om at tage ansvar.

”For os handler dette initiativ ikke om at skaffe en masse nye kunder. Vi gør det, fordi vi oprigtigt ønsker at tage ansvar og gøre en forskel for nogle unge mennesker, der har brug for alt mulig støtte og opbakning til at komme godt videre i livet.”

TAMU er bedst til at drive TAMU
Selvom en stor del af samarbejdet med erhvervslivet handler om at kvalitetssikre elevernes uddannelse, er der ingen tvivl om, at virksomhederne ikke skal påvirke den daglige drift. I en tid hvor Jobgarantien så småt er ved at vinde fodfæste, er det ifølge Peter Kastholm, Direktør, vigtigt at lytte til erfaringer ude fra.

”Virksomhederne skal hjælpe TAMU, ved at komme med input der sikrer at TAMU er en arbejdspladslignende uddannelse. Derfor er erfaringer fra erhvervslivet med til at kvalitetssikre vores uddannelse.”

Som elev på TAMU arbejdes der med, at øge opmærksomheden på egne læringsmål. Derfor er arbejdet med eksterne rådgivere og brugen af Advisory Board med til at styrke elevernes forståelse for, hvor de selv kan gøre en indsats for at skabe det bedste fundament for fremtiden. Klaus Andersen fra Hustømrene lægger specielt vægt på, at det er vigtigt at eleverne gennem praksis får snuset til erhvervslivet:

”Det kan være farligt at slippe eleverne løs, hvis ikke de har været ude og snuse til praksis. Derfor ser jeg min rolle i Advisory Board som vigtig for at kunne hjælpe de her unge, så de kan komme ud i job efterfølgende. Om det så er hos mig eller en jeg kender i mit netværk, er ikke afgørende.”

Jobgarantien i TAMU, handler ikke bare om at sende eleverne i arbejde efter endt uddannelse. Det handler i høj grad også om at få virksomhederne til at fortælle, hvordan TAMU kan gøre eleverne klar til arbejdsmarkedet, sådan at de har de bedste forudsætninger for et at komme i job og fastholde det.