TAMU og Københavns Professionshøjskole skaber efteruddannelse til praksisundervisere

Hvordan skaber vi praktisk tilrettelagt undervisning i topklasse? Det spørgsmål er grundlaget for TAMU’s og Københavns Professionshøjskoles nye samarbejde om at uddanne fremtidens frontløbere inden for praktisk tilrettelagt undervisning.

20161208Mbr8342

Efteruddannelsen, som foreløbig består af tre moduler på hver 10 ECTS, vil styrke deltagernes kompetencer til at varetage, begrunde og udvikle undervisning, der gør elever i stand til at indgå i faglige praksisfællesskaber. Den røde tråd er koblingen mellem social og faglig læring.

Pædagogisk uddannelse under nye arbejdsvilkår

TAMU har tidligere udbudt konsekvenspædagogisk efteruddannelse på 30 ECTS-point i samarbejde med Højskolen i Østfold. Her blev der arbejdet med, hvordan elever gennem opbygningen af sociale kompetencer blev rustet til at præstere fagligt på et værksted. Den røde tråd har været konsekvenspædagogikken, der med udgangspunkt i et eksistensfilosofisk grundlag har til formål at danne elever til at forudsige praktiske konsekvenser af deres handlinger.

Ifølge Pædagogisk udviklingschef i TAMU, Rasmus Kjær, er det centralt at videreføre denne tilgang i mødet med nye pædagogiske udfordringer.

”Vi har mere end nogensinde behov for at overveje, hvordan sociale kompetencer kan ruste fremtidens arbejdstagere til at indgå i faglige miljøer, hvor teknologisering og digitalisering udfordrer vores opfattelser af, hvad et fagligt praksisfællesskab overhovedet er, og ikke mindst hvilken betydning vores handlinger har her.”

Leder af Nationalt Center for Erhvervspædagogik på Københavns Professionshøjskole, Henrik Hjorth, er overbevist om, at samarbejdet vil give et tiltrængt og moderne løft til undervisere i praktisk tilrettelagte undervisningsmiljøer. 

”TAMU’s styrke er, at deres konsekvenspædagogiske tilgang bidrager med konkrete redskaber til voksenundervisere på arbejdsmarkedsuddannelser, FGU, efterskoler, højskoler og i fængselsverden. Den understøtter og fremmer elevers eller de indsattes sociale og faglige kompetencer. Men konsekvenspædagogikken kan ikke levere hele pakken, da der også er behov for at sætte fokus på blandt andet didaktik, klasseledelse og ikke mindst den digitale udvikling. Det er netop dette pædagogiske løft, som vi på Københavns Professionshøjskole kan byde ind med. Vi tager således det bedste fra to verdner og tilbyder voksenundervisere en brugbar efteruddannelse, som nuancerer og styrker deres pædagogiske praksis. ”

Samarbejdet er på den måde med til at bringe både konsekvenspædagogik og praktisk tilrettelagt undervisning ind i en ny tid, hvor der er særligt behov for en praksisnær efteruddannelse. FGU’en er lige på trapperne og derfor er samarbejdet ifølge Henrik Hjorth nødvendigt, så uddannelsesverden fremover kan levere en efteruddannelse, som virker i praksis. 

Et samarbejde om praktisk dannelse

TAMU har gennem 40 år været kendt for at udbyde uddannelse på arbejdspladslignende vilkår, men har ifølge nuværende direktør Peter Staun Kastholm lukket sig for meget om sig selv. Med det nye samarbejde får TAMU en mulighed for at udbrede deres pædagogiske praksis i overensstemmelse med tidssvarende teorier, metoder og udfordringer.

”I det nye samarbejde med Københavns Professionshøjskole får vi mulighed for at videreudvikle konsekvenspædagogikken sammen med et førende videnscenter indenfor erhvervspædagogik. Samarbejdet giver os mulighed for at levere en helstøbt pædagogisk uddannelse til vores egne medarbejdere. Samtidig får vi mulighed for at understøtte og bidrage med konkrete redskaber til uddannelsesverdenen, som vil understøtte og fremme elevers praktiske dannelse. ”

Mere praksis og mindre teori

Målsætningen for samarbejdet har været at levere en praksisnær uddannelse, som styrker praktikerens pædagogiske kompetencer og ikke efterlader vedkommende med en masse teori, som ikke kan omsættes til praksis. Lektor på Københavns ProfessionshøjskoleCarsten Lund Rasmussen mener, at netop denne efteruddannelse vil indfri målsætningen.

”Samarbejdet er i mine øjne særdeles meningsfuldt, da det vil styrke vores tilgang til voksenpædagogikken. Målet er at prioritere den praksisnære undervisning, så de studerende ikke bare fodres med en masse viden, men rent faktisk kan omsætte deres nye viden, når de kommer hjem. Derfor har vi opbygget hele uddannelsen om praktiske problemstillinger, samtidig med at vi anvender en tolærerordning. Det gør, at den studerende ikke bare får en masse teori, men derimod opnår konkrete redskaber, som kan nuancere og styrke deres pædagogiske kompetencer. ”

TAMU’s og Københavns Professionshøjskolesefteruddannelse begynder i slutningen af april. De to første moduler vil blive gennemført som internatmoduler på det skønne Vitskøl Kloster i Nordjylland. 

For mere information om efteruddannelsen se her.