Konsekvenspædagogik1 30 ECTS

Grunduddannelsen i konsekvenspædagogik er målrettet dig, som vil lære at arbejde professionelt og reflekteret med konsekvenspædagogik i hverdagen. Uddannelsens formål er at styrke dine kompetencer til at gennemføre en reflekteret praksis, der bygger på professionel udfoldelse af konsekvenspædagogisk menneskesyn og metode.

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Høgskolen I Östfold og er godkendt til 30 ECTS point. 

20161208Mbr8385

Uddannelsen består af fire moduler og afsluttes med en eksamen.
Modul 1: Pædagogik, læring og undervisning
Modul 2: Menneskesynets praksisbetydning
Modul 3: Konsekvenspædagogisk filosofi og videnskabsteori
Modul 4: Metoder, holdninger og vejledning

I løbet af uddannelsens fire moduler opnår du:

  • Grundlæggende viden om konsekvenspædagogikkens særlige tilgang til samfundsmæssige, didaktiske, læringsteoretiske, vejledningsmæssige og filosofiske udfordringer
  • Færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere en nuanceret konsekvenspædagogisk og praksisnær
  • Undervisning gennem en differentieret tilgang til eleverne med henblik på at styrke social handlingskompetence 

Kompetencer til at udvikle egen praksis i spændingsfeltet mellem konsekvenspædagogisk teori og praksis

Datoer:
Modul 1: 27-29/11 – 2017
Modul 2: 8/1-10/1 – 2018 
Modul 3: 12-14/2 – 2018 
Modul 4: 19-21/3 – 2018 
Eksamen: 23-24/4 – 2018 

Alle moduler afholdes på TAMU-Center Vitskøl. 

Prisen:
26.736 kr. (*prisen varierer fra TAMU's efteruddannelsesfolder). 
Prisen er ekskl. ophold og forplejning, som kan tilkøbes for 2.800 DKK excl. moms. pr. modul.

Tilmelding til kristian.g.sorensen@tamu.dk

For mere info se køreplanen for kurset her.